Terug

PB Woordvoerder van sans-papiers aangehouden: groot risico op uitwijzing

Woordvoerder van sans-papiers aangehouden: groot risico op uitwijzing

Op 2 maart 2016 werd een Afghaanse sans-papiers in Etterbeek aangehouden door 9 agenten in een gemeenschapswoning die hij deelt met andere sans-papiers. Hij werd overgebracht naar het gesloten centrum in Vottem.

 

Hamed Karimi is de woordvoerder van alle Afghaanse sans-papiers en lid van het coördinatieteam van sans-papiers sinds december 2014.

 

Hij is gekend voor zijn strijd om gelijkheid tussen burgers. Op talrijke manifestaties en op vakbondscongressen nam hij het woord. Hij heeft onderhandeld met Vreemdelingenzaken om dossiers van sans-papiers te regulariseren.
Daarnaast is hij actief in de sociale economie in de wijken van centrum Brussel.

 

Hamed Karimi is niet de enige sans-papier die door weinig gewetensvolle werkgevers wordt uitgebuit. Maar hij had de moed om samen met de vakbonden te protesteren tegen een systeem dat zowel werknemers met als zonder papieren, hun werkvoorwaarden en hun lonen, schade toebrengt.

 

Wanneer een woordvoerder van sans-papiers wordt aangehouden, wanneer een syndicaal afgevaardigde gecriminaliseerd wordt, wanneer het stakingsrecht aan banden wordt gelegd, dan is dat om sociale opstand in de kiem te smoren: een teken dat de democratie hapert.

 

Daarom veroordelen het ACV en het ABVV stellig de aanhouding van Hamed Karimi en eisen wij zijn vrijlating.

 

We wijzen erop dat de regularisatie van sans-papiers op basis van duidelijke en permanente criteria en de oprichting van een permanente regulariseringscommissie dé voorwaarden zijn die ervoor zullen zorgen dat meer dan 150.000 personen in België in een stabielere situatie terechtkomen.

 

Het ABVV en het ACV roepen hun leden op om te verzamelen voor de gebouwen van Vreemdelingenzaken op maandag 14 maart om 13 u om zijn vrijlating te eisen.