Terug

PB Wissel op het Federaal Secretariaat van het ABVV

Wissel op het Federaal Secretariaat van het ABVV

 

 

Federaal secretaris Eddy Van Lancker neemt vandaag op het Federaal Comité afscheid van het ABVV. Het ABVV dankt zijn secretaris en eert Eddy als het typevoorbeeld van een vakbondsmilitant: op 14-jarige leeftijd beginnen werken in de textielsector, op 22-jarige leeftijd verkozen als jonge vakbondsafgevaardigde en sinds 1989 in dienst van het ABVV. Eerst als secretaris voor ABVV-Textiel in het toenmalige ABVV-gewest Midden & Zuid West-Vlaanderen, later als provinciaal secretaris voor de gewestelijke afdeling West-Vlaanderen en sinds 2006 federaal secretaris van het ABVV.

 

De grootste verdiensten van Eddy zijn zonder twijfel, de altijd stevige verdediging van belangen van de werknemers en uitkeringsgerechtigden in de respectievelijke organen, de oprichting van het syndicaal meldpunt en de commissie syndicale vrijheden als instrumenten ter verdediging van de werknemers, en de uitbouw van de transnationale dienst. Eddy Van Lancker staat binnen de vakbondswereld - en daarbuiten - ook gekend voor het belang dat hij hecht aan internationale solidariteit wat zich ondermeer vertaald in zijn (persoonlijke) betrokkenheid bij vakbondsprojecten in het Zuiden.

 

Eddy Van Lancker gaat na een loopbaan van 43 jaar op welverdiend brugpensioen en wordt opgevolgd door Jef Maes. Jef Maes is de huidige directeur van het sociaal departement van het ABVV en behoort tot de experten op gebied van de sociale zekerheid. Als federaal secretaris zal Jef in hoofdzaak dossiers mbt. sociale zekerheid, werkloosheid, uitzendarbeid en syndicale vrijheden op zich nemen.

 


Federaal secretaris?

Het Federaal Secretariaat van het ABVV bestaat uit de Voorzitter; de Algemeen Secretaris; 2 Federale Secretarissen (van verschillende taalrol) en de 3 Intergewestelijke Secretarissen (de topverantwoordelijken van het Vlaams, Waals en Brussels ABVV). Meer info over de structuur van het ABVV via www.abvv.be/organisatie