Terug

PB Werknemers gestraft omdat ze het slachtoffer van de crisis zijn

Werknemers gestraft omdat ze het slachtoffer van de crisis zijn


Het ABVV wil niet dat de op het eerste gezicht lovenswaardige poging om sociale fraude aan te pakken, uitdraait op een jacht op de werknemers die het slachtoffer zijn van een collectief of willekeurig ontslag.

 

Hoewel men niet in vraag kan stellen dat ontslagvergoedingen aan de sociale zekerheid onderworpen worden (KB sinds 1 oktober van toepassing), vindt het ABVV het toch onrechtvaardig dat deze maatregel negatieve gevolgen heeft voor werknemers die het slachtoffer zijn van een collectief ontslag. 

 

Daarom eiste en verkreeg het ABVV dat:

  • alle ontslagen werknemers aanvullende uitkeringen voor bestaanszekerheid mogen blijven cumuleren met werkloosheidsuitkeringen;
  • alle cao's die in het kader van een collectief ontslag vóór 31 december 2013 neergelegd werden, niet onder de nieuwe regeling vallen.

Dit is nog maar een eerste stap, maar lang niet voldoende voor de werknemers die door de crisis op straat komen te staan. Het is onaanvaardbaar dat men raakt aan het inkomen van de mensen die hun baan verloren hebben op het ogenblik dat de werkloosheid explodeert en de kansen om opnieuw werk te vinden nooit zo laag geweest zijn. 

 

Het ABVV zal alles in het werk stellen opdat men alle vergoedingen die het inkomen waarborgen na een ontslag, na 2013 mag blijven cumuleren met werkloosheidsuitkeringen.