Terug

Werkloos? Vermijd verrassingen en spreid je vakantiedagen

Werkloos? Spreid nu je vakantiedagen

Om te vermijden dat je op het einde van het jaar fors minder uitkering ontvangt, spreid je best je vakantiedagen over de resterende maanden van dit jaar.

Ben je dit jaar volledig werkloos en nam je nog geen of niet veel vakantiedagen op? Dan loop je het risico in de maand december minder uitkering te krijgen.

  • Werkte je in 2019 (of een deel ervan) als arbeider of bediende?
  • Ben je nu volledig werkloos?
  • Kreeg je (als bediende) bij je ontslag vakantiegeld voor je nog niet opgenomen vakantiedagen uitbetaald? Of heb je recht op vakantiegeld via een vakantiekas?

Is het antwoord op die vragen ‘ja’, dan heb je geen recht op uitkeringen voor de dagen waarvoor je al vakantiegeld kreeg. Dat is wettelijk zo geregeld.

Heb je die dagen niet opgenomen vóór december 2020, dan worden deze dagen door de RVA automatisch afgetrokken van je uitkering voor de maand december 2020. Je uitkering zal dan een fiks stuk lager zijn. Het is beter om deze dagen te spreiden over de maanden die nog resten in 2020 zodat de financiële gevolgen kleiner zijn.

Duid daarom in oktober en november op je stempelkaart een aantal dagen aan als vakantiedagen. Dat doe je door een ‘V’ te vermelden op de door jouw gekozen dagen. Voor die dagen zal je dan geen uitkering krijgen.