Terug

PB Werkbaar werk niet zonder inspraak werknemers

Werkbaar werk niet zonder inspraak werknemers

 

Flexibiliteit staat opnieuw op de regeringsagenda. Er zou sprake zijn van het verstrengen van de toegang tot tijdskrediet, het versoepelen van overuren, en arbeidsduurverlenging… “Vaarwel 38-urenweek”, kopt De Morgen vandaag.
Als ABVV willen we er op wijzen dat arbeidstijd en arbeidsorganisatie tot de kern van het sociaal overleg behoren. De sociale gesprekspartners kennen het terrein en zijn het best geplaatst om onderling tot evenwichtige afspraken te komen.


Ons land is trouwens kampioen als het op flexibiliteit aankomt. Er zijn tal van mogelijkheden om langer te werken, om dat later te compenseren door minder te werken: langer werken op dag- of weekbasis, overuren presteren, ‘annualiseren’ van de arbeidsduur (38-urenweek laten respecteren op jaarbasis),… Dit echter telkens mits voorafgaand sociaal overleg. Nu krijgen we de indruk dat deze regeringsploeg het sociaal overleg tot een absoluut minimum wil beperken en zelfs helemaal wil afschaffen.


En dit nadat begin deze week in de pers nog de lof gezongen werd over het jaar na jaar groeien van het totaal aantal cao’s in bedrijven en sectoren!


Kan iemand ons trouwens uitleggen wat de regeringsplannen om de arbeidstijd verder te flexibiliseren (versoepelen overuren, versoepelen respect arbeidsduur, verder verstrengen tijdskrediet,…) te maken hebben met werkbaar werk? Moest het werk immers niet werkbaarder gemaakt worden in het kader van het verplicht langer werken, zoals het door deze regering werd opgelegd? Het ziet er naar uit dat de Ronde Tafel Werkbaar Werk van minister Kris Peeters een pure mediashow is geweest en de regering enkel de werkgeversagenda overhoudt.


Het misprijzen van deze regering voor de werknemers kent duidelijk geen grenzen.