Terug

Actie Werelddag Waardig Werk

Werelddag Waardig Werk

Op 7 oktober neemt het ABVV deel aan de Werelddag Waardig Werk die door het Internationaal Vakverbond georganiseerd wordt.

 Vakbond ABVV | Werelddag Waardig Werk

Het ABVV zal op deze dag werkgeversorganisatie VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) interpelleren. Samen met een aantal andere organisaties van de Belgische coalitie voor Waardig Werk zullen we een bezoek aan het VBO brengen om de vakbondseisen toe te lichten. In naam van het ABVV zal Caroline Copers, algemeen secretaris Vlaams ABVV, de werkgevers interpelleren over de vraag of het VBO bereid is te ijveren voor waardig werk in het zuiden. Onze eisen zijn toegespitst op:
 

  • de arbeidsvoorwaarden
  • de toepassing van de IAO-normen (de fundamentele conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie)
  • de internationale kaderakkoorden
  • het maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 

Daarna stappen we in stoet met 11.11.11 naar het federaal Parlement waar de Belgische coalitie voor Waardig Werk de aandacht van de parlementsleden op de problematiek van waardig werk zal vestigen.

 

Dit is een unieke kans voor de vakbonden wereldwijd om solidair ruchtbaarheid te geven aan waardig werk en de druk op de regeringen en internationale instellingen voor waardig werk en sociale rechtvaardigheid op te voeren.

 

Dit jaar staat in het teken van de crisis en deze Werelddag vormt het hoogtepunt van de actie van de internationale vakbondsbeweging voor een diepgaande hervorming van de wereldeconomie. Overal ter wereld wordt er gemobiliseerd. Zo zal actie gevoerd worden in Japan en in Colombia, met betogingen en theater om de gevolgen van de privatiseringen op waardig werk aan te klagen, in Ecuador wordt een forum georganiseerd met alle sociale partners, ... Al deze acties tonen aan dat er vandaag globale antwoorden gezocht moeten worden voor de arbeidskwesties.

 
  • Voor meer info over de Werelddag Waardig Werk en de verschillende acties die wereldwijd gevoerd worden kan je terecht op https://www.wddw.org/.