Terug

Actu Werelddag van Verzet tegen Armoede

17 oktober 2010 | Werelddag van Verzet tegen Armoede

Vakbond ABVV | 17 oktober 2010 Werelddag van Verzet tegen Armoede

Zondag 17 oktober is Werelddag van Verzet tegen Armoede.
 

Het ABVV voert dan samen met de armenverenigingen actie in Brussel.


Onze eis: de laagste inkomens moeten omhoog.  
 

Armoedegrens

Volgens de Europese berekeningswijze zijn mensen in België arm als ze minder dan 899 euro inkomen hebben per maand. Uit onderzoek (Katholieke Hogeschool Kempen) blijkt dat iemand die gezond is, goed kan plannen, beschikt over openbaar vervoer en veel tijd, minstens 980 euro nodig heeft om een menswaardig leven te kunnen leiden. De meest uitkeringen liggen daar ver onder! In België bedraagt een leefloon voor een alleenstaande vandaag 726 euro.
  

Hogere uitkeringen

Daarom moeten de uitkeringen onmiddellijk verhoogd worden. Ze moeten minstens de Europese armoedegrens van 899 euro bereiken als opstap naar een menswaardig inkomen. 
 

Aan het werk en toch arm

Ook de laagste lonen moeten omhoog. In België zijn 5% van de mensen die werken arm. De Belgische regering verhoogde voorzichtig al enkele uitkeringen (voornamelijk de laagste pensioenen). Dat is niet voldoende.

In 2008 (de laatste cijfers dateren dus van voor het uitbreken van de crisis!) had 24,6 procent van de armen tussen 18 en 65 een job. Dat is in twee jaar tijd een stijging met 4 procent. In absolute cijfers gaat het hier toch om een stijging van ongeveer 180.000 tot 220.000 personen. (details vind je op www.armoedebestrijding.be). 

“We gaan bij de onderhandelingen over het interprofessioneel akkoord de verhoging van het minimumloon op tafel leggen", zegt ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw. “Werk hebben is niet genoeg. Het moet ook kwaliteitsvol werk zijn."
 

België is een rijk land

Het kan niet dat mensen voor hun dagelijks overleven schulden moeten maken en zo in een hopeloze schuldenspiraal terecht komen. Het kan niet dat mensen geen toegang hebben tot de meest elementaire voorzieningen zoals gezonde voeding, energie, gezondheidszorgen of kwaliteitsvolle huisvesting.
 

De EU moet vooruitgang boeken

Elk jaar kiest de Europese Unie één thema dat ze extra in de kijker willen zetten. Dit jaar is dat armoede. Rond dit thema willen ze extra inspanning leveren en organiseren ze allerlei acties. Dat is nodig, want 79 miljoen mensen in Europa leven in armoede. Zij moeten dagelijks onmenselijke keuzes maken in de trant van: “koop ik de schoolboeken voor mijn kind of toch maar eerst de medicijnen voor mezelf." Het is dus NU, in 2010, dat de Europese Unie werk moet maken van een minimum inkomen boven de armoedegrens in elke lidstaat, ook in België!

 
Vakbond ABVV | 2010 Europees Jaar van de Bestrijding van Armoede en Sociale Uitsluiting
 

Vanaf 1 juli 2010 tot en met 31 december 2010 heeft België het Voorzitterschap van de Europese Unie. De federale regering kan stappen ondernemen om binnen Europa de strijd tegen armoede serieus te nemen. Wij hopen dat ze hier in slaagt. Het nationaal evenement van 17 oktober is alvast erkend door het Belgisch Voorzitterschap, en mag dan ook het logo van dit Voorzitterschap dragen. Onze eis ‘Laagste Inkomens Omhoog’ zal dus zeker in België gevolg moeten krijgen.

 

Oproep

Wij roepen de Belgische beleidsverantwoordelijken op om werk te maken van het optrekken van alle uitkeringen minstens tot de armoededrempel en tot het optrekken van de laagste lonen.

Wij roepen de Europese beleidsverantwoordelijken op om werk te maken van de aanbeveling van de Europese Commissie over Actieve Inclusie van oktober 2008. Die aanbeveling roept op tot de erkenning van het fundamentele recht van iedere persoon op voldoende middelen en sociale steun, die hem/haar toelaten om te leven volgens de menselijke waardigheid.
 

Je kan deze oproep ondertekenen op de site www.adequateincome.eu of door een mailtje te sturen naar karolien.schepens@bapn.be