Terug

Actu Waarom is een btw-verhoging onrechtvaardig?

Waarom is een btw-verhoging onrechtvaardig?

Vakbond ABVV | Btw-verhoging onrechtvaardig

Een rechtvaardig fiscaal systeem is er één waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. De inkomensbelasting in ons land is een progressieve belasting. Zij die meer verdienen, dragen een relatief groter stuk van hun inkomen af aan de staat. Daarom zijn er verschillende belastingschijven (van 25 tot 50 procent) voor werknemers.

 

Dergelijk progressief systeem is rechtvaardig en één van de hoekstenen van een solidaire samenleving. Wie veel verdient, kan een relatief groter stuk hiervan missen om ons maatschappijmodel in stand te houden. Wie weinig verdient, betaalt minder belastingen. Alle werknemers dragen een steentje bij om bescherming te bieden aan wie met pensioen gaat, ziek wordt, zijn job verliest, maar ook voor sterke openbare diensten en goede infrastructuur.

 

Hoge belasting op arbeid

Het is niet normaal dat inkomens uit arbeid belast worden aan een percentage dat stijgt van 25 tot 50 procent naargelang het inkomen, terwijl inkomens uit kapitaal tegen een vast percentage belast worden. Als ze al belast worden, want meerwaarden bij verkoop van aandelen worden vooralsnog niet belast. Idem voor huurinkomsten, tenzij via een verhoogde onroerende voorheffing van gemiddeld 15 procent.

 

Op termijn moeten alle inkomens (uit arbeid, uit bankproducten, uit eigendom,…) samengeteld en globaal belast worden aan een progressiever tarief (lager voor lage inkomens, hoger voor de grootste verdieners).

 

Consumptiebelasting

De btw (belasting op de toegevoegde waarde) is een belasting op consumptie en is voor iedereen gelijk. Een btw-verhoging (bijvoorbeeld op elektriciteit) is onrechtvaardig – zeker als die dient om onvoorwaardelijke steun te geven aan bedrijven – omdat die de lagere inkomensgroepen harder treft. Zij geven immers een groter stuk van hun maandelijks inkomen uit aan onmisbare goederen, bijvoorbeeld voeding, elektriciteit, verwarming,…

 

Een bedrag van 21 in plaats van 6 euro aan btw op elke 100 euro snijdt er bij de doorsnee werknemer harder in dan bij een topmanager met een maandloon van 20.000 euro.

 

Het ABVV maakt dit standpunt – voor eerlijke fiscaliteit – consequent duidelijk, maar de regering weigert te luisteren. Ook in de discussie over de btw-verhoging laat de regering-Michel zich meer leiden door ideologie dan door economische logica of basisprincipes van rechtvaardigheid en solidariteit.

 

Stijging van je elektriciteitsfactuur

De factuurregering-Michel brengt de btw op elektriciteit terug op 21% (voorheen 6%). Samen met nog enkele andere maatregelen, zoals het afschaffen van de gratis elektriciteit (o.b.v. de gezinssamenstelling) betekent dit dat een gemiddeld gezin op jaarbasis de elektriciteitsfactuur met 256 euro ziet stijgen. 

 

€ 256 euro

stijging van de elektriciteitsfactuur voor een gemiddeld gezin

 

Zoals hierboven beschreven zullen vooral gezinnen met een lager inkomen dit voelen, want elektriciteit weegt relatief gezien zwaarder door in hun budget. En dat terwijl elektriciteit geen luxeproduct is, maar levensnoodzakelijk als water. Maar dat deert de factuurregeringen-Michel en Bourgeois niet.