Terug

PB Waardig werk voor huispersoneel

Waardig werk voor huispersoneel

Coalitie Waardig Werk voert actie voor waardig werk voor huispersoneel

Sinds 2008 organiseert het Internationaal Vakverbond (IVV) op 7 oktober de Werelddag voor Waardig Werk. Vakbonden over de hele wereld mobiliseren ook vandaag om de eis van Waardig Werk voor alle werknemers in de kijker te zetten. Inzetten op Waardig Werk is voor de vakbonden de manier bij uitstek om uit de economische crisis te raken en te werken aan een nieuwe wereldeconomie waarin de mens centraal staat.


In 2011 vraagt het IVV extra aandacht voor werknemers met een precair statuut : tijdelijke en interim werknemers en werknemers zonder verblijfsvergunning die tewerkgesteld worden in grijze en zwarte circuits.


De Belgische Coalitie Waardig werk, samengesteld uit de drie interprofessionele vakbonden en de twee koepelorganisaties van NGO’s 11.11.11 en CNCD, richt de focus op de moeilijke werkomstandigheden en slechte arbeidsvoorwaarden waaronder veel huispersoneel tewerkgesteld is.


De goedkeuring van de IAO-Conventie 189 en de Aanbeveling 201 over Waardig Werk voor huispersoneel op de Internationale Arbeidsconferentie in juni van dit jaar in Genève, is een belangrijke stap voorwaarts. Dankzij de Conventie hebben meer dan 300 miljoen huishoudwerknemers wereldwijd voor het eerst uitzicht op de erkenning van hun fundamentele arbeidsrechten.

 

De Coalitie Waardig Werk dringt vandaag aan op een spoedige ratificatie van deze Conventie door de IAO-lidstaten. Niet alleen in België waar overal ter wereld. Symbolisch klopten we daarom deze ochtend aan bij de Indische ambassade om deze vraag voor te leggen.

 

India is een land met miljoenen huishoudelijke werknemers. Hun vakbond, de National Domestic Workers Movement, opgericht door onze landgenote Jeanne Devos, was één van de voornaamste voorvechters van de nieuwe IAO-Conventie. Een snelle ratificatie door India zou een heel belangrijke symboolwaarde hebben voor heel wat andere landen.

 

Counsellor Jha van de Indische ambassade in België beloofde alvast aan de coalitie waardig Werk om de vraag tot ratificatie van de conventie 189 voor te leggen aan de Indische regering.

 

Uiteraard richtten we ons ook tot de Belgische minister van Werk, Joëlle Milquet, met de vraag voor een spoedige ratificatie van de conventie 189 van de IAO door ons land. België was een sterke voorstander van de goedkeuring van de Conventie en dient nu consequent te handelen.

 

De kabinetschef van Minister Joëlle Milquet verklaarde tijdens het onderhoud dat de conventie 189 zo snel mogelijk op de ministerraad zal besproken worden. Op die manier kan het parlement snel overgaan tot ratificatie.

 

Bovendien denkt de minister eveneens aan de oprichting van een commissie goede praktijken die zou kunnen bemiddelen bij conflicten tussen diplomaten en hun huispersoneel.