Terug

PB Vrouwenorganisaties eisen duidelijkheid over de genderimpact van de besparingsmaatregelen

Vrouwenorganisaties eisen duidelijkheid over de genderimpact van de besparingsmaatregelen

Op internationale vrouwendag luiden Nederlands- en Franstalige vrouwenorganisaties de alarmbel over de besparingsmaatregelen van de regering Di Rupo en de structurele hervormingen uit het regeerakkoord. Ze brengen hun bezorgdheid over aan Joëlle Milquet, federaal minister voor gelijke kansen, en vragen een gedetailleerde gender impact meting van de crisismaatregelen.

 

De genderstatistieken die het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen vorige week voorstelde, maken nog maar eens duidelijk hoe groot de kloof is tussen de socio-economische positie van vrouwen en mannen. Door de besparingsmaatregelen dreigen vrouwen een nóg grotere prijs te betalen voor (onder meer) de zorgverantwoordelijkheid die ze opnemen. Dat is onaanvaardbaar.

 

  • Het wordt moeilijker om tijdskrediet en loopbaanonderbreking op te nemen. In een ongelijke samenleving zijn het voornamelijk vrouwen die tijdskrediet opnemen, deeltijds gaan werken of helemaal stoppen met werken om zorg op te nemen. Tijdskrediet tussen 25 en 49 jaar is voor 84% een vrouwenzaak.
     
  • Er zijn de strengere voorwaarden inzake de werkloosheid. Omdat je een aangeboden job voortaan pas mag weigeren als die meer dan 60km van huis ligt (ipv 25km) waarbij geen rekening gehouden wordt met verplaatsingstijd en het ontbreken van kinderopvang geen valabele reden is om werk te weigeren, dreigen meer vrouwen tot deeltijds werk te worden gedwongen of hun werkloosheidsvergoeding te verliezen. Ook de toenemende degressiviteit van de uitkeringen, dreigt extra zwaar te wegen op vrouwen, aangezien zij oververtegenwoordigd zijn in de categorie ‘samenwonenden’, voor wie de forfaitaire uitkering al belachelijk laag ligt.
     
  • De afschaffing van het overlevingspensioen zit op het spoor van de individualisering van de sociale zekerheid, een eis van talrijke vrouwenorganisaties sinds de jaren 1980. De vrouwenorganisaties beklemtonen evenwel dat zo’n individualisering van sociale rechten absoluut gepaard moet gaan met een globale modernisering van het hele systeem van de sociale zekerheid, met oog voor maatschappelijke evoluties en zónder de vrouwen te verarmen. Vandaag werkt immers 44,3% van de vrouwen deeltijds, de kans is reëel dat ook zij in de toekomst oververtegenwoordigd zullen zijn in de laagste pensioenen (59% van de vrouwen ontvangt momenteel een maandelijks pensioen dat kleiner is dan 1.000 Euro, tegenover 33% van de mannen). Vergeten we ook niet dat nauwelijks 10 jaar geleden de pensioenleeftijd voor vrouwen al werd opgetrokken van 60 naar 65 jaar, onder het mom van gelijkheid, en dat zonder enige compensatie (in de vorm van betere verloning of werkomstandigheden, meer kinderopvang...)

 

Een grotere financiële afhankelijkheid zal het armoederisico van vrouwen verder doen toenemen, en dit geldt des te meer voor voor kortgeschoolde vrouwen en vrouwen van etnisch-culturele minderheden. Is het dan een duurzame oplossing dat de regering er wél voor zorgt dat de OCMW’s meer uitkeringen zullen kunnen betalen?

 

In 2007 werd de wet op gendermainstreaming goedgekeurd, die bepaalt dat alle beleid getoetst moet worden op specifieke effecten op vrouwen en mannen. Vijf jaar later is ze nog steeds dode letter en lijkt het er sterk op dat de vrouwenorganisaties zélf maar moeten uitzoeken welke rekening de vrouwen gepresenteerd krijgen met de besparingsmaatregelen.

 

Op deze 8ste maart vragen de ondertekenende organisaties dat de regering zelf de wet toepast en een genderimpactmeting organiseert van de crisismaatregelen. De vrouwenorganisaties zullen nauwlettend toezien op de timing en de kwaliteit van deze meting. Een dergelijke meting kan deel uitmaken van een globale oefening die het geheel van de financiële ongelijkheden tussen mannen en vrouwen, zowel fiscaal, sociaal als professioneel, in kaart brengt.

 

De Belgische vrouwenbeweging toont zich op internationale vrouwendag solidair met de vrouwen die in Europa en wereldwijd de gevolgen ondervinden van de economische crisis. Ze vindt het onaanvaardbaar dat zowat overal sociale rechten worden afgebouwd en eist een beleid dat inzet op gelijkheid en sociale rechtvaardigheid.

 

Ondertekenende organisaties:
Vrouwen Overleg Komitee
KAV
VIVA - SVV
Ella
ABVV - FGTB
ACV - CSC
Genderatwork
Flora, réseau d’expertise
La Voix des Femmes
Les Femmes prévoyantes socialistes
Le Monde selon les femmes
Synergie Wallonie pour l'égalité entre les Femmes et les Hommes
Vie Féminine
29, Rue Blanche ASBL
Comité de Liaison des Femmes