Terug

Actie Vrouwen in de vuurlijn

Vrouwen in de vuurlijn

Het ABVV stelt vast dat de oneerlijke besparingsmaatregelen van de huidige besparingsregeringen vrouwen ten volle zullen treffen. Wij verzetten ons hiertegen en komen in actie. Afspraak op 4 juni op het Sint-Jansplein in Brussel.
 

Vrouwen in het vizier van de besparingsregeringenDownload de folder

 • Vrouwen verdienen nu al minder dan mannen, werken vaker deeltijds en zullen dus nog zwaarder getroffen worden door de indexsprong.
   
 • De wettelijke pensioenleeftijd wordt verhoogd naar 67 jaar. Vervroegd met pensioen gaan kan pas vanaf 63 jaar met een loopbaan van 42 jaar. Als je weet dat de gemiddelde loopbaan van vrouwen in België slechts 34 jaar is en het minimumpensioenbedrag berekend wordt op 45 jaar, dan weet je meteen dat de regering al deze vrouwen richting armoede drijft.
   
 • De periode die je neemt voor tijdskrediet zonder motief wordt niet meer meegeteld (gelijkgesteld) voor je pensioen. Alle gelijkgestelde periodes (werkloosheid, tijdskrediet,...) dreigen afgeschaft te worden. Het zijn nog steeds voornamelijk vrouwen die hun loopbaan onderbreken...
   
 • De inkomensgarantieuitkering (IGU), de toeslag die je ontvangt van de RVA als je onvrijwillig deeltijds werkt, zal na 2 jaar gehalveerd worden. Dat betekent concreet dat 40.000 werknemers, voornamelijk vrouwen, in zware financiële problemen terecht komen. Het zijn vooral vrouwen die (vrijwillig of onvrijwillig) deeltijds werken. 
   
 • De nieuwe regeling voor wie werkloos is en (mantel)zorg verleent is veel beperkter dan de oude regeling waardoor heel wat mensen uit de boot vallen. Vooral vrouwen worden geraakt: de vrijstelling omwille van sociale of familiale redenen wordt voor 95% toegekend aan vrouwen
   
 • De blinde besparingen hebben de kinderopvang duurder en minder toegankelijk gemaakt. Vrouwen zijn het kind van de rekening want zij zijn de eersten om voor de kinderen te zorgen. Dit verkort dan weer hun loopbaan waardoor ze minder pensioenrechten opbouwen.  
   

Actie

Wij hebben deze afbraakpolitiek al vele malen aangeklaagd. Aangezien aanklagen niet volstaat, moet er nu actie gevoerd worden.

Op 4 juni focussen we op drie thema’s:

 • Nee, tegen de besparingsmaatregelen van de huidige regering die de vrouwen hard treffen;
 • Ja, voor nieuwe maatregelen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven;
 • Ja, voor een sterke sociale zekerheid en een rechtvaardiger fiscaliteit voor vrouwen.

 

Wij roepen iedereen op om op donderdag 4 juni mee op te stappen in de manifestatie om onze stem luid te laten horen. Ook mannen zijn uiteraard welkom! De strijd tegen de discriminatie van vrouwen, is een syndicale strijd die ons allen, vrouwen én mannen, aanbelangt.

 

Praktisch

 • Samenkomst om 10.30 uur op het Sint-Jansplein in Brussel, aan de voet van het standbeeld van Gabrielle Petit, verzetsheldin van de Eerste Wereldoorlog.
 • Voor, tijdens en na de manifestatie kun je rekenen op animatie, muziek, speeches en getuigenissen van vrouwen.
 • Einde is voorzien rond 14 uur aan de Financietoren op de Pachecolaan.
 • Dresscode: rood en zwart.