Terug

vrouwen centraal

Vrouwen staan centraal in het vakbondswerk en de acties van het ABVV

Op 12 september organiseert het ABVV een grote militantenmeeting met 3 doelstellingen: onze vrouwelijke vakbondsafgevaardigden ondersteunen in hun strijd voor gelijkheid, internationale solidariteit betuigen met vakbondsvrouwen overal ter wereld en onze ontevredenheid met het beleid van de regering-Michel tot uiting brengen.

Deze dag biedt ook de kans om een feministische analyse te maken van de gezamenlijke standpunten en strategieën rond de arbeidsomstandigheden van vrouwen en hun plaats in de samenleving.

Vrouwen zijn de eerste slachtoffers van de ‘hervormingen’

De regering-Michel heeft maatregelen opgelegd die alle werknemers en mensen die van een uitkering moeten leven, treffen. Maar het zijn de vrouwen die het hardst worden getroffen. Zij ondergaan:

  • drastische besparingen in de openbare diensten, terwijl die de eerste koopkracht vormen van de bevolking. Vrouwen doen bovendien het vaakst een beroep op die diensten.
  • de verlenging van de loopbaan en de optrekking van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. De gemiddelde loopbaan van vrouwen is 36 jaar.
  • de beperking van de gelijkgestelde periodes in de pensioenberekening, wat een contractbreuk inhoudt. Dit systeem werd immers net ingesteld ter compensatie voor het feit dat vrouwen loopbanen hebben met meer periodes van inactiviteit.
  • de invoering van een pensioensysteem met punten dat de jaren van inactiviteit en onvolledige loopbanen nog meer afstraft. Het pensioen met punten zal vrouwen die al lagere lonen hebben en meer deeltijds werken, nog meer verarmen.
  • de invoering van flexi-jobs, wat de verzoening tussen privé- en beroepsleven van de werknemers, en vooral van vrouwen, niet zal vergemakkelijken. Zij staan immers nog steeds meer in voor de huishoudelijke taken, de kinderen en de verzorging van naaste familieleden.

 

Vrouwen worden vandaag het sterkst getroffen door armoede. Hun sociale verworvenheden worden bedreigd. Het ABVV zal dit niet laten gebeuren en zal in zijn actieplan bijzondere aandacht besteden aan vrouwen.