Terug

PB Voorstel Itinera pensioenhervorming

Voorstel Itinera: hard voor werknemers en gepensioneerden, zacht voor werkgevers

Aan de vooravond van de stemmingsrondes die in juni in het Europees Parlement voorzien zijn over het nieuw economisch bestuur dat blinde bezuinigingen voorschrijft, onze automatische indexering in vraag stelt en de pensioenleeftijd wil optrekken, vraagt het ABVV terug aandacht voor het sociale.


Dat is ook wat het Europees Vakverbond zal doen naar aanleiding van zijn 12de Congres, van 16 tot 19 mei in Athene (alle info in de rubriek acties).

 

De voorstellen voor een pensioenhervorming die de ‘onafhankelijke’ denktank Itinera vandaag bekend maakt, zijn ronduit asociaal en zijn een vertaling van wat de rechterzijde op de nationale en Europese agenda wil.


De berekeningen van Itinera houden geen rekening met de sociale praktijk. Dan zou men weten dat het niet volstaat om de pensioenleeftijd op te trekken opdat de bedrijven oudere werknemers (die dat willen) ook langer aan het werk zouden houden of aanwerven.


Voor de bedrijven wenst Itinera:

  • bijdrageverminderingen;
  • vervanging van het (halftijds) brugpensioen door halftijds pensioen, wat niets meer kost aan de werkgever;
  • afbouw van de anciënniteitspremies voor oudere werknemers.

 

Voor de werknemers en de gepensioneerden denken zij aan:

  • afbouw van het brugpensioen;
  • malus voor wie vóór zijn 65'ste op pensioen gaat;
  • quota inzake pensioenopbouw voor werkloze of langdurig zieke werknemers;
  • afbouw van het weduwenpensioen;
  • optrekken van de pensioenleeftijd tot 70 jaar.

 

Daar waar men harde en concrete maatregelen voorstelt voor de gewone mensen, voorziet Itinera voor de bedrijven alleen cadeaus. Volgens het ABVV gebruikt Itinera titels en "wetenschap" om aan puur rechtse ideologie te doen.