Terug

Actu Voor solidariteit en tegen nationalisme

Voor solidariteit en tegen nationalisme

Vakbond ABVV | Cartoon Deze staatshervorming...wat gaan we er bij winnen?

Bevoegdheden naar de gewesten overhevelen betekent de macht dichter bij de burger brengen. Het ABVV is daar niet tegen! Uiteraard kan een dergelijk opzet ook deel uitmaken van een progressief project. Alles hangt af van de doelstellingen en van de vraag wie daar beter van wordt.

 

In België vonden al vijf staatshervormingen plaats en het ABVV is niet tegen een nieuwe overdracht van bevoegdheden, op voorwaarde dat ze ten goede komt aan de werknemers en dat ze de solidariteitsinstrumenten, die wij in de loop der jaren hebben opgebouwd, niet in gevaar brengt.

 

Maar het programma van de NV-A bevat voorstellen die de solidariteitsinstrumenten van de werknemers willen afbouwen: onze sociale zekerheid, het arbeidsrecht, het federaal sociaal overleg, … Terwijl onze sociale zekerheid onze dijk is tegen sociale overstromingen. We laten die dijk niet verzwakken of ontmantelen.

Vakbond ABVV | Cartoon De Staatshervorming, er bestaat altijd een manier om daarvan te profiteren 

De kloof tussen de NV-A en de werknemers is er dus een van een rechts-links tegenstelling. Door alle aandacht naar de communautaire twisten af te leiden, wordt hun sociaal-economisch programma ondergesneeuwd.

 

Daarom besloten wij het neoliberaal project van de NV-A bloot te leggen.  

 

Dit is de folder die het ABVV verspreidt in zijn campagne voor solidariteit en tegen nationalisme en eenheidsdenken.