Terug

PB Voor een sociaal en solidair Vlaanderen

Voor een sociaal en solidair Vlaanderen

Gemeenschappelijk memorandum van het Vlaams ABVV, ACV en ACLVB

 

Gisteren startten de onderhandelingen voor een Vlaamse regering. Er werden ook contacten met het middenveld aangekondigd. ACV, ABVV en ACVLB vragen in een gemeenschappelijk memorandum aan de Vlaamse onderhandelaars prioriteit voor de sociale noden in Vlaanderen.

De vakbonden leggen hiervoor 17 speerpunten voor aan de onderhandelaars, om zo tot een sociaal regeerakkoord te komen.

Centraal in dit memorandum is de focus op herverdeling en gelijke kansen, en dat in alle beleidsdomeinen. De vakbonden zullen het regeerakkoord en het gevoerde beleid hierop afrekenen.

Blikvangers in dit memorandum zijn onder meer:

  • Een uitbreiding van het zorg- en welzijnsaanbod.
  • Een ambitieus gelijkekansenbeleid in het onderwijs.
  • Een stevig arbeidsmarktbeleid dat meer kansen biedt op werk en werkervaring en niet vervalt in het culpabiliseren van werkzoekenden.
  • De resolute keuze, onder andere via een offensief industriebeleid, voor de transitie naar een duurzame economie.
  • De oproep om te blijven investeren in openbare dienstverlening en om sociale uitgaven te ontzien bij besparingen.
  • Voorstellen om een sterk sociaal beleid (kinderopvang, kinderbijslag, woonbonus, dienstencheques…) te voeren dat meer is dan bestrijding van armoede – hoe belangrijk dat laatste ook is.
  • Valorisering van het sociaal overleg via werkgelegenheidsakkoorden en het middenveld actief te betrekken bij het beleid.