Terug

PB Volgende Europese Top: veiligheid & gezondheid werknemers in gevaar

Volgende Europese Top: veiligheid & gezondheid werknemers in gevaar

Het is met grote ongerustheid dat het ABVV tegen de volgende Europese Top van 26 en 27 juni aankijkt.
Net zoals het Europees Verbond van Vakverenigingen vreest het ABVV voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers als gevolg van de voorstellen van de Europese Commissie in het kader van haar dereguleringsprogramma (REFIT).

 

Onder het voorwendsel het Europees recht lichter, eenvoudiger en minder duur te maken, wil de Commissie vooral de rechten van de werknemers inzake bescherming op het werk lichter maken.

 

Achter de grote Europese façade zitten nochtans werknemers van vlees en bloed, zo onder meer zwangere vrouwen voor wie men van plan is het voorstel tot herziening van de richtlijn inzake moederschapsbescherming in te trekken, of nog de kappers die men elke bescherming op het werk wil ontzeggen (hoewel ze met toxische stoffen werken).

 

Naast de menselijke kostprijs die het schrappen van deze nochtans voor de volksgezondheid absoluut noodzakelijke regelgeving zal meebrengen, houdt de Commissie ook geen rekening met de kostprijs voor de samenleving van het feit dat er op Europees vlak geen adequate wetgeving inzake veiligheid en gezondheid op het werk bestaat.

 

Het ABVV richt een krachtige oproep tot de regering in lopende zaken die momenteel discussieert over de conclusies die uit de Europese Top getrokken zullen worden: de werknemers moeten in veilige omstandigheden kunnen werken en in geen geval mag hun gezondheid op het spel gezet worden, al zeker niet op het werk !