Terug

Voetballen voor financiële fair-play

Voetballen voor financiële fair-play

Gezocht: goede, duidelijke regels en onpartijdige scheidsrechter voor rechtvaardige belastingen.

ACV en ABVV West-Vlaanderen voetballen voor financiële fair-play

De vakbonden ACV en ABVV West-Vlaanderen organiseren op woensdag 13 december in Kortrijk een voetbalmatch tussen een ploeg van multinationals en grote vermogens langs de ene kant en gewone mensen langs de andere kant. De uitslag zal wellicht wat voorspelbaar zijn. Hiermee willen de werknemersorganisaties het eenzijdige en onrechtvaardige fiscale beleid van de huidige regering aanklagen.

Volgens de vakbonden is het namelijk zo dat de huidige fiscale spelregels multinationals en grote vermogens bevoordelen. Daardoor kunnen ook de belastingscheidsrechters niet onpartijdig zijn: scheidsrechtersbaas Van Overtveldt (ook wel minister van Financiën genoemd) geeft hen onvoldoende controlemiddelen. Sterker nog: de minister weigert zelfs onrechtmatig toegekende belastingvoordelen voor multinationals terug te vorderen, hoewel Europa dit van België eist.

De maatregelen – dus de nieuwe spelregels – van de regering-Michel zijn in het nadeel van de gewone mensen.

De gewone werknemer of uitkeringsgerechtigde ziet een afbouw van zijn sociale rechten, krijgt hogere facturen voorgeschoteld in ruil voor minder overheidsdienstverlening. Daarbovenop heeft hij al een indexsprong moeten verteren. Verschillende studies wijzen uit dat de koopkracht in België als gevolg daarvan gedaald is. Dit in tegenstelling tot de meeste andere landen van de EU.

Daarentegen zien we dat bedrijven via de taxshift een ongedekte cheque van miljarden euro’s cadeau kregen. Daarnaast krijgen ze ook uitzicht op een sterke verlaging van de vennootschapsbelasting. Nochtans trekt de werkgelegenheid daardoor in België niet sneller aan dan in de rest van de EU, integendeel. Waar gaat die winst dus naartoe? En wie zal het gat in de begroting mogen dichten? Met deze regering hebben we al een sterk vermoeden dat dit tekort opnieuw op de gewone mensen afgewenteld zal worden.

Om de schijn van fiscale rechtvaardigheid hoog te houden hebben we de voorbije jaren de speculatietaks (afgevoerd, want kostte meer dan hij opbracht), de kaaimantaks (aangescherpt, maar verwaarloosbaar effect) en recent nog de effectentaks (makkelijke ontsnappingsroutes, maat voor niets dus) gehad. Je kan je allicht wel voorstellen als de grote vermogens samen met de multinationals tegen de gewone mensen spelen, dat het met deze spelregels en scheidsrechters voor de werknemers wel heel moeilijk wordt om te scoren.

Daarom ondersteunen ACV en ABVV de eisen van het Financieel Actie Netwerk (FAN):

  • vuist maken in de strijd tegen fiscale fraude, belastingontwijking en belastingontduiking
  • internationale heffing op finan­ciële transacties (Tobintaks)
  • Europese minimumbelasting van 25% op vennootschapswinsten
  • verplicht multinationals om te rapporteren welke winsten ze in welke landen maken
  • schrap de notionele intrestaftrek
  • onrechtmatig toegekende belasting­voordelen van multinationals terugvorderen
  • ontmoedig het gebruik van managementvennootschappen
  • hef een faire taks op grote fortuinen en vermogenswinsten

Er zijn namelijk wél goede alternatieven voor dit onrechtvaardige beleid.

Praktisch

We nodigen je graag uit voor onze voetbalmatch voor rechtvaardige belastingen op 13 december om 11u op het plein ‘De Grote Kring’ in Kortrijk. De provinciale voorzitter van het ACV (Wim David) en de provinciale secretaris van het ABVV (Erik Van Deursen) tekenen present.