Terug

PB Vlaams parlement is niet bevoegd voor uitzendarbeid

Vlaams parlement is niet bevoegd voor uitzendarbeid

Vandaag wordt in het Vlaamse Parlement gediscussieerd over het decreet ‘private arbeidsbemiddeling’. Naar aanleiding daarvan wil Open VLD een amendement laten goedkeuren waardoor uitzendarbeid in de openbare diensten mogelijk wordt gemaakt.

 

ABVV-Interim wijst erop dat uitzendarbeid in openbare diensten verboden is en dat deze afspraak behoort tot de bevoegdheid van de sociale partners van comité A, niet van het Vlaamse parlement.

 

Het ABVV gaat niet akkoord met het idee om openbare diensten open te stellen voor de uitzendsector. De aard van de functies, opdrachten en verantwoordelijkheden in het openbaar ambt maken dat onmogelijk.

 

Het is juist dat een Europese richtlijn bepaalt dat het verbod of de beperking van uitzendarbeid herzien moet worden. Maar nergens is bepaald dat verbodsbepalingen moeten verdwijnen. Een verbod of beperking moet wel worden gemotiveerd. Bovendien wordt duidelijk gesteld dat dit het werk is van de sociale partners in de sectoren.

 

Werkgeversfederaties zijn uit op een onbegrensd inzetten van uitzendkrachten, omdat het de flexibiliteit danig in de hand werkt. Het initiatief van Open VLD is daar duidelijk op geïnspireerd. Werkzekerheid en waardig werk zijn duidelijk niet de eerste zorg van de rechtse partijen.