Terug

Verzet tegen CETA: voor burgers en werknemers staat er heel wat op het spel

Verzet tegen CETA: voor burgers en werknemers staat er heel wat op het spel

Dankzij een brede mobilisatie in meerdere landen van de Europese Unie, waaronder België, kon CETA, het handelsverdrag tussen de EU en Canada, enigszins - maar ruimschoots onvoldoende - worden verbeterd.

Sommige problemen die uit het verdrag voortvloeien, kunnen misschien worden opgelost door aanvullende garanties en duidelijkere juridische bepalingen in de nieuwe verklaring die de Europese Commissie aan het voorbereiden is. Het lijdt geen twijfel dat het verdrag op basis van deze verklaring zal moeten worden geïnterpreteerd.

Andere problemen kunnen echter enkel worden opgelost door wijzigingen aan het verdrag zelf.

De volgende elementen worden momenteel nog altijd niet in overweging genomen door de Commissie en door Canada en vereisen dus een aanzienlijke verbetering:

  • een betere bescherming van de openbare diensten en van de diensten van algemeen nut;
  • het recht van lidstaten op regulering, bijvoorbeeld ook om financiële crisissen in de toekomst te voorkomen, mag niet beschouwd worden als strijdig met de liberalisering van de handel en mag dus niet bestraft worden met zware boetes;
  • het verdrag mag niet voorzien in de oprichting van een ICS (arbitragehof om geschillen tussen investeerders en lidstaten te regelen), onder meer omdat het voorstel van de Commissie nog steeds niet de nodige garanties biedt m.b.t. de onafhankelijkheid van de rechters t.a.v. privé-investeerders die een klacht indienen;
  • er zijn efficiënte klachten- en sanctieprocedures nodig wanneer de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie geschonden worden. Canada is hier trouwens niet tegen gekant.

 

Het ABVV staat niet alleen. Bovenvermelde eisen worden niet enkel gesteund door het Europees Vakverbond, maar ook door een nog nooit geziene coalitie met o.m. de grootste organisaties van het Belgische middenveld: de Liga voor de Rechten van de Mens, Test-Aankoop, Greenpeace, het Nationaal Intermutualistisch college (alle Belgische mutualiteiten) en het gemeenschappelijk vakbondsfront…

Gezien de impact van dit verdrag op het dagelijks leven van burgers en werknemers zou het verstandig zijn de tijd te nemen om de nieuwe voorstellen van de Commissie te evalueren en dus om de top tussen de EU en Canada uit te stellen.