Terug

PB Verkiezingen: eerste reactie van het ABVV

Verkiezingen: eerste reactie van het ABVV

Het ABVV heeft kennis genomen van de volledige uitslag van de verkiezingen van zondag 25 mei. Ook al komt de socialistische familie er als sterkste formatie uit, toch betreurt het ABVV het dat links in zijn totaliteit niet versterkt uit deze verkiezingen kwam.

 

Het ABVV is bezorgd over het lot dat de werknemers en de mensen met een uitkering te wachten staat. Zij kregen het al te verduren door een bankencrisis die veroorzaakt werd door een neoliberale visie op economie en maatschappij – terwijl die ideologie er nu net beter uit komt.


Ook kan het ABVV alleen maar erg ongerust zijn over de groei van de nationalistische en populistische N-VA in het Noorden van het land. In het bijzonder over het antisociale karakter van het sociaal-economisch programma van die partij.

 

Vandaag vraagt het ABVV dat er snel coalities worden gevormd die een project uitwerken dat daadwerkelijk beantwoordt aan de bekommernissen van de werknemers.

 

Het ABVV vraagt eveneens dat de functies bij de uitvoerende macht voor de helft zou bestaan uit vrouwen.
Behalve die noodzakelijke pariteit verwacht het ABVV ook politieke antwoorden die rekening houden met de situatie van de meest kwetsbare burgers in onze maatschappij, waaronder eenoudergezinnen, waarvan vaak een vrouw als gezinshoofd optreedt.

 

Wat er ook op ons afkomt, het ABVV blijft met hand en tand een sterke federale sociale zekerheid verdedigen, evenals de automatische indexering, de vrijheid van onderhandelen, het einde van de loonstop, een rechtvaardiger fiscaliteit, werkloosheidsuitkeringen die niet beperkt zijn in de tijd en goed uitgebouwde openbare diensten.

 

Immers, de komende maanden zouden er vanuit het Europese niveau wel eens andere begrotingsbesparingen geĆ«ist kunnen worden. Het is niet aan de werknemers en de mensen die een uitkering ontvangen, om daar opnieuw voor op te draaien. Zij hebben de crisis – waarvoor ze niet verantwoordelijk zijn – als eens mogen betalen!

 

De vakbond herinnert eraan dat het de Europese blinde bezuinigingsmaatregelen zijn geweest die, na de crisis, de werknemers en de mensen die op een uitkering aangewezen zijn in de problemen, of zelfs in de sociale ellende duwden – maar de overheidsschuld van de betrokken landen verminderde helemaal niet. Het zijn die beleidslijnen die een proteststem hebben uitgelokt - ook voor extremistische partijen, wat we alleen maar kunnen betreuren.