Terug

verhoogde uitkeringen corona-ouderschapsverlof

ABVV vraagt verhoogde uitkeringen opdat corona-ouderschapsverlof voor iedereen een effectieve optie wordt

Het ABVV is tevreden dat er voor het eerst in 6 weken aandacht gaat naar de combinatieproblematiek waarmee veel thuiswerkende ouders worstelen. Na herhaaldelijk aandringen zijn we dan ook blij dat het corona-ouderschapsverlof eindelijk een feit is. Zeker nu het alsmaar duidelijker wordt dat de heropstart van de scholen wellicht voor nog niet meteen zal zijn.

Toch moeten we kanttekeningen plaatsen bij het voorstel zoals het nu op tafel ligt. Voor veel werknemers brengt dat immers geen reële oplossing omdat de toegekende uitkeringen te laag zijn.

Het ABVV dringt aan op verhoogde uitkeringen zodat het recht ook financieel toegankelijk is voor iedereen. De uitkeringen die voorzien zijn voor éénoudergezinnen werden de voorbije jaren door de sociale gesprekspartners opgetrokken tot de armoedegrens. Voor alle andere gezinnen wordt die armoedegrens helemaal niet bereikt. Wij vragen dan ook voor het corona-ouderschapsverlof waardige uitkeringen en verwijzen hiervoor naar het bedrag dat voorzien wordt voor het overbruggingsrecht voor zelfstandigen.

    gewoon ouderschapsverlof
Samenwonende 1.291 euro 750 euro
Gezinslast (inclusief eenoudergezinnen) 1.614 euro 1.233,5 euro
 

Verhoogde uitkeringen zijn nodig. Komen die er niet, dan zullen we vrij snel opnieuw moeten vaststellen dat vooral moeders hun arbeidstijd verminderen (omdat zij door de loonkloof vaak minder verdienen) en dat werknemers die het financieel moeilijk hebben hierin geen oplossing vinden voor hun combinatieproblematiek.