Terug

PB Vakbonden mikken op minder misbruiken in uitzendsector

Vakbonden mikken op minder misbruiken in uitzendsector

Het heeft lang geduurd, maar het is er, een akkoord over de nieuwe reglementering voor uitzendarbeid.

 

Als vakbonden vragen we al lang dat er een einde komt aan de opeenvolgende dagcontracten. De werkgevers weigeren dat resoluut. In het bereikte compromis staat dat uitzendcontracten moeten overeenkomen met de duur van de opdracht. Werk voor meer dan één week mag dan ook niet met dagcontracten. De sectoren kunnen daarover waken via de paritaire comités. De vraag naar flexibiliteit moet verantwoord worden. Werknemersvertegenwoordigers krijgen bijkomend informatie en controlerecht. Veel zal echter blijven afhangen van de ‘goodwill’ van de werkgevers.

 

Fraude wordt ook moeilijker daar op termijn elke uitzendkracht van bij de aanvang zijn contract moet krijgen, en niet meer binnen de 48 uur. De afschaffing gebeurt weliswaar stapsgewijs, maar we hebben ons neergelegd bij de technische argumenten van de werkgevers. Uiteindelijk is het beter vooruitzicht te hebben op de afschaffing, dan helemaal geen verandering te zien.

 

Helemaal nieuw is de invoering van een ‘instroommotief’ waarbij uitzendwerk kan als recruteringskanaal. Maar de voorwaarden zijn streng. Zo kan een werkgever voor openstaande vacatures maximum drie uitzendkrachten tewerk stellen, voor maximum zes maanden per uitzendkracht. En indien na negen maanden de vacature niet is ingevuld, moet die worden opengesteld via de normale kanalen.

 

Voor de vakbonden blijft het belangrijk dat uitzendarbeid beperkt, omkaderd en gecontroleerd wordt. Uiteindelijk blijft het ons doel dat uitzendkrachten van bij het begin recht hebben op een volwaardig contract met gelijke verloning en vooral dat ze zo snel mogelijk doorgroeien naar een vast contract.

 

Wij rekenen erop dat dit compromis een stap voorwaarts is in het respect voor de rechten van alle uitzendkrachten.