Terug

Actu Vakantiegeld 2008 nog niet ontvangen? Maak je kenbaar!

Vakantiegeld 2008 nog niet ontvangen? Maak je kenbaar!

Vakbond ABVV | Stuur een aangetekende brief zodat je recht op vakantiegeld niet verjaart

Arbeiders, die voor het vakantiejaar 2008 nog geen, of slechts een gedeeltelijk vakantiegeld ontvingen van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) of van een Bijzonder vakantiefonds, worden verzocht zich kenbaar te maken voor 1 januari 2011.

 

De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie laat weten dat, wegens de verjaring van het recht op vakantiegeld, op 1 januari 2011 geen klachten meer zullen worden aanvaard die betrekking hebben op het vakantiedienstjaar 2007 (vakantiejaar 2008).

 

Daarom vraagt de RJV de arbeiders die voor dat vakantiedienstjaar nog geen vakantiegeld zouden hebben ontvangen, vόόr 1 januari 2011 de verjaring tegen te houden door:
 

 • een aangetekende brief te sturen naar de RJV  (Elyzeese Veldenstraat 12, 1000 Brussel) of naar het betrokken bijzonder vakantiefonds
   
 • of een betwisting in te dienen voor de hoven en rechtbanken tegen het betrokken vakantiefonds

 

Je vermeldt in je brief: 
 

 • je volledige identiteit, je rijksregisternummer of bij gebrek hieraan je geboortedatum
   
 • de naam, het adres en het RSZ-nummer van elke werkgever bij wie je in 2007 arbeid verrichtte en waarvoor je nog geen vakantiegeld werd toegekend
   
 • de begin- en einddatum van je tewerkstelling en van de gelijkstelbare inactiviteitsperiodes gedurende het jaar 2007. De gelijkstelbare periodes moeten worden gestaafd door een bijgevoegd bewijs of attest van het bevoegde organisme.

 

Elke tijdig ingediende stuiting van de verjaring zal worden onderzocht en het resultaat zal je worden meegedeeld.