Terug

Actu Uw sociale zekerheid in gevaar

Uw sociale zekerheid in gevaar

Vakbond ABVV | Boek 'Uw sociale zekerheid in gevaar'

‘Uw sociale zekerheid in gevaar’. Dat is de titel van het boek dat Jef Maes schreef, directeur van het sociaal departement van de federale ABVV-studiedienst. Het boek is een scherp en prikkelend relaas over de geschiedenis en de toekomst van onze sociale zekerheid.

 

 

Keerpunt

De sociale zekerheid staat op een keerpunt, aldus Maes, die daarom ook voorstellen voor besparingen en verbeteringen naar voren schuift. “De jaarlijkse staatsbegroting heeft een tekort van 20 miljard euro, de speculatie van de bankiers joeg de werkloosheid de hoogte in en de vergrijzing staat voor de deur. Ook morgen moet het bouwwerk van de federale sociale zekerheid, de kathedraal van de arbeidersbeweging, er (blijven) staan om de onzekerheden van het leven zoals ziekte en werkloosheid het hoofd te bieden. Zonder onze sociale zekerheid zou 44 procent van de Belgen arm zijn. Nu is dat 15 procent. Wat natuurlijk nog veel te veel is."

 

"We staan dus voor moeilijke tijden", voorspelt Maes. "Maar niets is of was onmogelijk. Het is een kwestie van maatschappijkeuze. Die keuze moet gemaakt worden door de komende federale regering."

 

En die keuzes hoeven niet te leiden tot een sociaal bloedbad. Maes stelt zich ondermeer de vraag waarom de sociale zekerheid momenteel dik betaalde beroepssporters subsidieert. “Boussoufa, Defour, Vargas, … voor de sociale zekerheid betalen hun werkgevers slechts op een minimumloon, zodat de sociale bijdragen laag zijn, maar de sociale dekking volledig (gezondheidszorg, kinderbijslag) of toch meer dan proportioneel (pensioen, ziekte-uitkering). Uiteraard aangevuld met een privé-verzekering."

 

Splitsen is niet goedkoper

Maes bewijst in zijn boek dat de sociale zekerheid splitsen een slecht idee is. Om te beginnen verklaart hij met het nodige cijfermateriaal dat de omvang van de transfers niet hoger ligt dan in andere federale staten. In vele andere Europese landen is de solidariteit binnen regio's groter.

 

Bovendien, zo waarschuwt Maes, zijn transferstromen omkeerbaar. “De vergrijzing zal zich sterker laten voelen in Vlaanderen dan in Wallonië en zeker dan in Brussel. Vlaanderen zou in 2050 net iets minder dan twee actieven tellen voor één 65-plusser. De twee andere gewesten zullen in verhouding veel minder gepensioneerden tellen. Vandaag gaan in verhouding al iets meer pensioenen naar Vlaanderen. Dat zal crescendo gaan, want de lonen liggen vandaag iets hoger in Vlaanderen. Ook inzake de gemiddelde uitgaven in de gezondheidszorg heeft Vlaanderen Wallonië en Brussel ingehaald en zelfs voorbijgestoken. Door de hogere werkgelegenheidsgraad en door het hoger gemiddeld inkomen is de draagkracht momenteel groter in Vlaanderen dan in Wallonië en Brussel. Maar dat kan morgen dus terug veranderen. En dat is juist goed: hoe groter het bereik waarop je solidariteit gespreid is, hoe gemakkelijker je tegenslagen kan opvangen."

 

Dat is meteen de voornaamste les. De sociale zekerheid is gestoeld op een interpersoonlijke solidariteit: de gezonden betalen voor de zieken, de hoge lonen leggen bij voor de lage lonen, diegenen die het geluk hebben te kunnen werken betalen voor diegenen die de pech hebben hun werk te verliezen. En dat alles in de wetenschap dat je zelf op dit sociaal stelsel beroep zal kunnen doen als je het nodig hebt. Het slaat nergens op om die stroom van solidariteit te bekijken door een regionale bril. De cijfers bewijzen het: de transfers tussen hoog- en laaggeschoolden zijn vijf keer hoger zijn dan die tussen de gewesten. Die tussen de 20 procent rijksten en de 20 procent armsten is zelfs tien keer hoger.

 

Bestel en geniet korting

Bestel nu het boek en krijg 10% korting. Bovendien betaal je geen portkosten. Bestellen kan via e-mail of telefonisch op 02 289 01 70. Prijs: 13,50 euro (normale boekhandelprijs: 15,00 euro).