Terug

PB Uitzendwerk Raar maar waar

Raar maar waar: uitzendarbeider afgedankt omdat hij te snel een vast contract kreeg

Een interimbedrijf stelt voor om een uitzendarbeider af te danken omdat hij te snel werd aangeworven via een contract van onbepaalde duur!

 

We weten dat de uitzendbedrijven een minimale tewerkstellingsduur opleggen vooraleer hun klanten kunnen overgaan tot een aanwerving.

 

Het uitzendkantoor Accent gaat hierin wel heel ver. Terwijl een werknemer al sinds 7 maanden werd aangeworven via een contract van onbepaalde duur, ontdekt Accent dat zijn klant de voorgeschreven minimumduur (180 dagen in dit geval) niet heeft nageleefd. Prompt stelt het zijn klant voor om hetzij de schadevergoeding te betalen (waardoor de klant 2 x loon zou moeten betalen voor dezelfde periode), hetzij de werknemer te ontslaan om hem gedurende de resterende, verschuldigde tijd als uitzendkracht tewerk te stellen.

 

Drie keer raden wat de gebruiker gaat doen…