Terug

Uitstel afbetaling woonkrediet

Minder inkomen door de coronacrisis? Vraag uitstel voor de afbetaling van je lening

Minder inkomen door de coronacrisis? Je kan tijdelijk de afbetaling van de lening voor je appartement of huis uitstellen. Wat zijn de voorwaarden en wat moet je doen?

Omwille van de coronacrisis verliezen heel veel mensen (een deel van hun) inkomen. Maar tegelijkertijd blijven de rekeningen wel toekomen. Voor het afbetalen van leningen van onroerend goed zoals een appartement of een huis, kan je tijdelijk de betaling uitstellen.

Wat?

Gezinnen die door de coronacrisis in moeilijkheden geraken, kunnen voor de afbetaling van hun hypothecaire kredieten zes maanden uitstel krijgen. Dit betekent dat ze gedurende maximum zes maanden hun krediet, zowel voor kapitaal als intresten, niet moeten afbetalen. De banken mogen geen dossier- of administratiekosten aanrekenen. De interesten tijdens deze periode worden achteraf verrekend. Val je door de crisis terug op 1.700 euro netto of minder per maand, dan kan je uitstel aanvragen waarbij je ook geen interesten op het uitstel verschuldigd bent.

4 voorwaarden voor uitstel

Om het uitstel te kunnen aanvragen, moet je voldoen aan deze 4 voorwaarden.

  1. Je inkomen is gedaald of weggevallen door (tijdelijke) werkloosheid, ziekte ten gevolge van Covid-19, sluiting van een zaak of zelfstandige activiteit of de overbruggingsmaatregelen. Bij koppels is het voldoende dat het inkomen van één van de partners daalt of wegvalt door de coronacrisis.
  2. Op 1 februari 2020 heb je geen betalingsachterstand op het hypothecair krediet waarvoor je uitstel vraagt.
  3. Je hypothecaire krediet kan enkel bevroren worden als het om één woning en je hoofdverblijfplaats gaat.
  4. Nog een voorwaarde is dat je spaarbuffer maximaal 25.000 euro is, zonder pensioensparen. Daarbij wordt gekeken naar je totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in je beleggingsportefeuille bij je eigen of een andere bank/kredietgever. Pensioensparen hoef je hier niet in mee te rekenen.

Timing

De maatregel gaat in vanaf 1 april en geldt tot eind oktober. Als je je aanvraag voor 30 april 2020 doet, kan je de maximale termijn van 6 maanden betalingsuitstel opnemen, en dit tot uiterlijk 31 oktober 2020.

Doe je de aanvraag na 30 april 2020, dan blijft de einddatum 31 oktober 2020. Dit betekent bijv. dat wie een kredietaanvraag doet in juni nog 4 maanden betalingsuitstel kan opnemen (juli - augustus - september - oktober).

Betalingsuitstel werkt niet met terugwerkende kracht. Je kan dus enkel betalingsuitstel krijgen voor nog toekomstige maandaflossingen.

Praktisch

Je moet een aanvraag doen bij je bank/kredietgever die zal nagaan of je aan de voorwaarden voldoet.

Je bank/kredietgever zal enkele bewijsstukken opvragen om de aanvraag te kunnen opstarten, bijvoorbeeld een verklaring op eer dat je inkomen sterk gedaald is, of een attest van werkloosheid. Ben je tijdelijk werkloos omwille van de coronamaatregelen, dan kan hiervoor aan de bank je loonfiche en een print van de maandelijkse aangifte overhandigen die je werkgever doorstuurt om de uren van tijdelijke werkloosheid mee te delen (de zogenaamde 'ASR 5'). Vraag dit document op bij je werkgever.

Contacteer je bank/kredietgever om te bekijken hoe je best je aanvraag doet. Vaak staat de uitleg op de website van je bank. Een aanvraag indienen kan normaal gezien op verschillende manieren: per mail of brief met aanhechting van de bewijsstukken, telefonisch met opname van het gesprek of bij het kantoor waar je klant bent. Je contacteert je bank/kredietgever best een week vóór de vervaldag van de komende maand.

Meer info?

Febelfin maakte een handig overzicht in vraag en antwoord.