Terug

PB Tot 40.000 werklozen verliezen inschakelingsuitkering

Tot 40.000 werklozen verliezen inschakelingsuitkering

 

Op basis van de door VRT verzamelde cijfers bij de uitbetalingsinstellingen, blijkt dat 23.460 werklozen met een inschakelingsuitkering, deze dagen een brief in de bus krijgen dat zij eind deze maand geen uitkering meer zullen ontvangen. Het gaat dan vooral om inwoners van de grote steden: Antwerpen (+ 1.000), Brussel (+ 3.500), Charleroi (+ 3.000) en Luik (+ 4.000).

 

Op basis van onze cijfers1  zullen er daar volgende maand nog meer dan 3.000 bij komen. Ook in de maanden daarna worden er nog mensen geschorst voor wie het recht verlengd werd met de maanden waarin men werkte.

 

In de komende maanden verliezen dus in totaal meer dan 30.000 uitkeringstrekkers hun inschakelingsuitkering. Dit is veel meer dan de 16.900 gevallen die de RVA en de regering in november nog had aangekondigd.

 

Het gaat over werklozen die nochtans allemaal door de RVA positief geëvalueerd werden in hun zoektocht naar werk, d.w.z. dat zij voldoende gesolliciteerd hebben anders zouden zij geen inschakelingsuitkering ontvangen. Zij hebben met andere woorden bewezen dat ze alle moeite doen om werk te vinden, maar worden nu dubbel hard gestraft omdat er voor hen geen werk is. Vooral kortgeschoolden, vrouwen en mensen met medische problemen dreigen hierdoor in de armoede te belanden. Des te meer in regio’s waar weinig werk is. Het is dus duidelijk dat de maatregel niet gewerkt heeft.

 

Bovendien besliste de regering Michel dat bijkomend ca. 10.000 schoolverlaters helemaal geen toegang op een inschakelingsuitkering meer zullen krijgen. Het gaat om diegenen die 24 jaar of ouder zijn op het moment van afstuderen, en diegenen die jonger zijn dan 21 jaar op het moment van hun aanvraag en geen volledig diploma van 6 jaar secundair onderwijs hebben.

 

In totaal zullen dus ca. 40.000 mensen hun uitkering verliezen. De helft daarvan zijn gezinshoofden, alleenstaanden en samenwonenden met een partner met een zeer laag inkomen. De OCMW’ s zullen hen moeten opvangen. Het aantal leefloners stijgt hierdoor met maar liefst 20%!

 

Gezien de huidige economische situatie vraagt het ABVV opnieuw de afschaffing van deze zinloze en hardvochtige maatregel. De regering Michel heeft nog tot eind januari de tijd om te voorkomen dat duizenden in de armoede verzeilen.


1 Eind februari zullen 1.363 leden van het ABVV hun inschakelingsuitkering verliezen. Geëxtrapoleerd op basis van de cijfers van de uitbetalingsinstellen, zou dit meer dan 3.000 extra uitsluiting geven in februari.

 

 

ABVV helpt je verder