Terug

Tijdskrediet zonder motief, nu of nooit

Tijdskrediet zonder motief, nu of nooit

Tijdskrediet zonder motief wordt afgeschaft. Voor wie er nog gebruik van wilt maken, is het nu of nooit.

In de nieuwe cao 103ter, die eind december 2016 werd afgesloten, staan nieuwe regels inzake het stelsel van tijdskrediet. Het stelsel is nu meer afgestemd op de maatschappelijke realiteit. Het tijdskrediet zonder motief wordt wel afgeschaft. En dat staat gepland voor eind maart.

Tijdskrediet zonder motief

Voor wie tijdskrediet zonder motief wil opnemen is het nu of nooit.

Wie zijn krediet van 1 jaar vandaag nog niet (volledig) heeft uitgeput kan de volgende weken nog in het stelsel stappen. Daarna wordt het recht definitief opgeheven, ook voor wie nog in het stelsel zit maar niet het volledige krediet heeft aangevraagd. Verlengingen moeten dus ook in de volgende weken gebeuren.

Indien je je werkgever de komende weken schriftelijk laat weten dat je het restkrediet nog wenst op te nemen, zal dit nog aanvaard worden. Daarna niet meer. Voor welke datum je dit precies moet doen, kunnen we niet zeggen. De nieuwe cao gaat in zodra het Koninklijk Besluit dat de uitkeringen voorziet (KB van 12.12.2001) van kracht wordt. Die precieze datum kennen we niet.

De boodschap is dus: wacht niet langer.

Weet wel dat er:

  • geen uitkeringen worden toegekend voor nieuwe aanvragen en die dagen niet meetellen voor het pensioen;
  • voor verlengingen van tijdskrediet zonder motief met uitkeringen, de uitkeringen enkel behouden worden indien je verlengt in dezelfde vorm.

Tijdskrediet met zorgmotieven

Cao 103ter regelt de uitbreiding van het tijdskrediet met zorgmotieven tot 51 maanden. Wie minder wil werken om bijvoorbeeld voor een kind te zorgen, kan vandaag tot maximum 36 maanden tijdskrediet met een uitkering opnemen, ongeacht de vorm (voltijds, deeltijds of 1/5de). Wil je zorgen voor een gehandicapt kind jonger dan 21 jaar of een zwaar ziek minderjarig kind, dan kon dat nu gedurende 48 maanden.

In het nieuwe voorstel worden die maximumtermijnen opgetrokken tot 51 maanden voor de zorgmotieven. Dit geeft werknemers de mogelijkheid werk en zorg beter te combineren. Let op, er is wel nog steeds een sector- of ondernemings-cao nodig. De 1/5de vorm is een recht voor iedereen.

Tijdskrediet gemoderniseerd

In cao 103ter werden ook afspraken vastgelegd die het systeem van tijdskrediet moderniseren. Zo spraken de sociale partners af om 1/10de ouderschapsverlof in te voeren. Dat is interessant voor ouders in co-ouderschap of voor werknemers die enkel op woensdagnamiddag geen oplossing vinden. Zo kunnen ze 40 maanden van het recht genieten.

Daarnaast werd voor medische zorg ook rekening gehouden met het feit dat steeds meer mensen wettelijk samenwonend zijn. Nu kan je dus ook tijdskrediet aanvragen om te zorgen voor een familielid tot de eerste graad van de partner waarmee je wettelijk samenwoont. Het gaat dus om zijn of haar ouders of kinderen.

Werknemers die twee deeltijdse jobs combineren kunnen voortaan ook 1/5de tijdskrediet met motief of een 1/5de landingsbaan opnemen. Tot op vandaag moest je voltijds werken bij één werkgever.

Landingsbanen

In de cao 103ter blijven alle mogelijkheden rond landingsbanen bestaan. Een landingsbaan, of tijdskrediet eindeloopbaan, maakt het mogelijk om aan het einde van je loopbaan minder te werken. Dat kan al vanaf 55 jaar als je 25 jaar loopbaan kan bewijzen. Op dat moment ontvang je nog geen uitkering. Die is pas mogelijk vanaf 60 jaar, of in bepaalde gevallen vanaf 55 jaar. Het gaat om werknemers die in zware beroepen werken, 35 jaar loopbaan hebben of werken in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

Meer info over tijdskrediet?
Spreek je delegee aan of spring binnen in één van onze kantoren.