Terug

Tijdelijk werkloos artiest medewerker geannuleerd evenement

Tijdelijke werkloosheid voor artiesten en medewerkers geannuleerde evenementen

Werknemers uit de evenementen- en artistieke sector, kunnen nu ook een beroep doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona. Er zijn wel strikte voorwaarden.

De Nationale Veiligheidsraad heeft alle massa-evenementen tot eind augustus geannuleerd. Duizenden artiesten en tijdelijke medewerkers van festivals en andere evenementen kunnen daardoor niet werken deze zomer en dreigen zonder inkomen te vallen. Omdat zij ook over een financieel vangnet zouden beschikken is het systeem van tijdelijke werkloosheid uitgebreid.

Het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is nu ook opengesteld voor artiesten en tijdelijke medewerkers van festivals en andere evenementen die door de Nationale Veiligheidsraad werden geannuleerd. De werknemer of artiest kan een uitkering als tijdelijk werkloze ontvangen voor de dag(en) waarop hij in principe effectief zou hebben gewerkt met een arbeidsovereenkomst indien het evenement niet zou zijn afgelast of verboden.

Strikte voorwaarden

Werknemers uit de evenementen- en artistieke sector, zullen een beroep kunnen doen op de tijdelijke werkloosheid overmacht corona onder de volgende voorwaarden die door de RVA zullen worden nagezien:

 • het evenement moet door een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad zijn afgelast of verboden omwille van het verbod op samenscholing van toeschouwers of deelnemers;
   
 • het evenement zou normaal hebben plaatsgevonden in de periode van 01/05/2020 tot en met 31/08/2020.
  Voor evenementen die normaal zouden plaatsgevonden hebben in de periode van 14/03/2020 tot en met 30/04/2020, is tijdelijke werkloosheid mogelijk onder dezelfde voorwaarden met dien verstaande dat tijdelijke werkloosheid niet kan toegelaten worden voor de dagen waarop werknemers al uitkeringen als volledig werkloze hebben ontvangen.
   
 • de werknemer (al dan niet artiest) zou tewerkgesteld moeten geweest zijn in het kader van een arbeidsovereenkomst, ongeacht de functie; 
   
 • uit de aanvraag van de werknemer moet blijken dat deze van de werkgever en/of de organisator van een evenement een formele belofte van een arbeidsovereenkomst had gekregen.
  • De werknemer dient het bewijs van deze belofte van een arbeidsovereenkomst te leveren.
  • De belofte van een arbeidsovereenkomst moet bewezen worden door middel van een geschrift.
  • De belofte van een arbeidsovereenkomst moet nominatief zijn betreffende de betrokken werknemer. Met andere woorden: het contract moet op jouw naam staan. 
  • De belofte van een arbeidsovereenkomst en de link tussen deze nominatieve belofte en het evenement moeten blijken uit een schriftelijk bewijs dat dateert van vóór de datum waarop het evenement had moeten plaatsvinden en in ieder geval vóór 15/04/2020 (datum waarop de Nationale Veiligheidsraad het verbod uitgevaardigd heeft om evenementen te organiseren die een groot aantal personen samenbrengen). 
    
 • Indien het niet gaat om een artistieke prestatie, moet de werknemer bij zijn aanvraag eveneens het bewijs voegen dat hij in de referteperiode van 14/03/2019 tot en met 31/08/2019 tewerkgesteld was in het kader van een gelijkaardig evenement; 
   
 • de werknemer verricht zijn uitkeringsaanvraag als tijdelijk werkloze door middel van dit formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA-EVENEMENT. De aanvraag kan niet ingediend worden voorafgaand aan de periode waarvoor de uitkeringen als tijdelijk werkloze worden gevraagd.
   

De werknemer moet een formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA-EVENEMENT indienen voor iedere uitkeringsaanvraag als tijdelijk werkloze die volgt op een periode van volledige werkloosheid én voor ieder evenement.


Wanneer de werknemer voor dagen gelegen tussen de dagen van 'geannuleerde' tewerkstelling waarvoor hij aanspraak maakt op uitkeringen als tijdelijk werkloze, aanspraak maakt op uitkeringen als volledig werkloze, moet hij tevens een formulier C4 betreffende het einde van de tewerkstelling indienen.
 

De werkgever moet voor elke tewerkstelling een 'DIMONA-aangifte' verrichten en een 'ASR scenario 5' afleveren met het aantal uren tijdelijke werkloosheid. Hij houdt enkel rekening met de dagen waarop de werknemer effectief zou tewerkgesteld geweest zijn in het kader van de 'arbeidsovereenkomst'. Bij het einde van deze 'arbeidsovereenkomst' levert hij een 'formulier C4' af.