Terug

PB Terugbetaling gezondheidszorg

ABVV verheugd over betere terugbetaling gezondheidszorg voor eenoudergezinnen en langdurig werkzoekenden

Meer dan 10 jaar geleden werd het WIGW-statuut uitgebreid tot alle uitkeringsgerechtigden met een laag inkomen. Alleen de werkzoekende uitkeringsgerechtigden werden uitgesloten van dit voordeel.

Het ABVV heeft dit altijd aangeklaagd. Maar ondanks enkele unanieme adviezen die we konden onderhandelen met de sociale gesprekspartners, kwamen we nooit verder dan het OMNIO-statuut, waarbij de mensen zélf het initiatief moesten nemen om bij hun mutualiteit te bewijzen dat ze een laag inkomen hadden. 

Vandaag heeft de ministerraad, op voorstel van minister Onkelinx (PS), deze discriminatie eindelijk ongedaan gemaakt.

Vanaf 1 juli zullen mensen die 1 jaar werkloos zijn en eenoudergezinnen met een laag inkomen (minder dan 14.778 euro bruto belastbaar jaarinkomen , plus 2.736 euro per persoon ten laste) automatisch kunnen genieten van de voorkeurregeling, evenals hun kinderen. Zij zullen door hun ziekenfonds opgeroepen worden om hun inkomen te bewijzen.

Dit is een belangrijke sociale vooruitgang, veel mensen met een laag inkomen stellen hun gezondheidszorg vaak uit omdat ze er niet genoeg geld voor hebben. Voortaan zullen ze bijvoorbeeld nog maar 15% in plaats van  25% remgeld moeten betalen bij een doktersbezoek.