Terug

PB Tax freedom day

8 juni 2010: "tax freedom day"

Ter gelegenheid van de (door consultancybedrijf Price Waterhouse Coopers zo genoemde) "tax freedom day" wil het ABVV, aan de vooravond van de federale verkiezingen en ter intentie van de toekomstige regering, nogmaals herinneren aan zijn prioriteiten met betrekking tot een billijke fiscaliteit.

 

Het ABVV is het eens met PWC wanneer dit consultancybedrijf zegt dat België het beter moet doen om buitenlandse investeerders aan te trekken en om betere resultaten te halen. Maar het ABVV is het volstrekt oneens wanneer dit bureau zegt dat de arbeidskost "te hoog" is. Het ABVV is voorstander van een nieuwe, rechtvaardiger fiscaliteit die de belasting op de lage en middelhoge lonen doet afnemen. Het kan niet zijn dat de zwaksten meer belastingen betalen, terwijl anderen belastingen ontwijken.

 

Het ABVV houdt dan ook vast aan zijn eisen:
 

  • opheffen van het bankgeheim
  • belasting op de grote vermogens 
  • effectieve belasting van alle inkomens (roerende, onroerende, beroepsinkomsten)
  • opheffen van de notionele intresten (en elke overheidshulp verbinden aan de voorwaarde tot het scheppen van nieuwe banen)
  • de progressiviteit van de belastingen versterken 


Het ABVV is van mening dat elk bedrijf, elke burger voortaan belastingen zou moeten betalen in functie van zijn daadwerkelijke bijdragekracht.
De impliciete taks voor de bedrijven is volgens de Nationale Bank van België 17%, terwijl het officiële tarief 34% is. AB-INBEV bijv. boekte een winst van  2,4 miljard euro, kreeg 70 miljoen euro notionele intrestaftrek, betaalt slechts 400 miljoen euro belastingen en wil bovendien nog 300 werknemers aan de deur zetten.

 

Voor het ABVV zijn belastingen van essentieel belang, ook voor de goede werking van de bedrijven. Dankzij de belastingen kan ons land zijn onderwijzend personeel, brandweerlui, politiediensten, verplegend personeel, gevangenisbewakers, treinbestuurders en –begeleiders,… betalen.