Terug

Actu Taks financiële transacties

Een taks op financiële transacties: NU!

Beurshandelaar

Sinds de jaren 80 ijvert de internationale vakbeweging bij de diverse regeringen voor de invoering van een taks op de financiële transacties (TFT) ten einde de negatieve gevolgen van de financiële speculatie tegen te gaan. De huidige crisis bracht de noodzaak van dergelijke taks opnieuw op de voorgrond, zodat de internationale vakbeweging beslist heeft een intensieve campagne rond dit thema te voeren.
 

Als gevolg van de mondiale crisis en de reddingsoperatie van de banken hebben de overheidstekorten nooit geziene hoogten bereikt. De grote internationale economische instellingen kondigen "de noodzaak van een bezuinigingsbeleid" aan, waardoor de regeringen een streng begrotingsbeleid zullen moeten voeren.


Zo dreigen de werknemers tweemaal de crisis te moeten betalen: eerst door de toegenomen werkloosheid en de gedaalde inkomens, vervolgens door de besparingen op de overheidsuitgaven en de sociale bescherming, en door de toenemende ongelijkheden. Deze sanering van de overheidsfinanciën dreigt het naoorlogse sociale model op de helling te zetten.


Op de Top van de G20 in Pittsburgh in september 2009 vroegen de leiders het IMF onderzoek te starten naar een "billijke maar substantiële bijdrage" van de financiële sector aan de kostprijs van de reddingsplannen van de banken die de regeringen hadden uitgewerkt.


Volgens de vakbeweging moet het politieke debat na de crisis gaan over een hervorming van de fiscaliteit. Die moet inderdaad steunen op sociale rechtvaardigheid en in dienst van de reële economie staan. Om al die redenen is de invoering van een TFT meer dan zinvol.


In de schoot van de diverse internationale vakbondsinstanties (IVV, TUAC en EVV) ondersteunt het ABVV alle initiatieven die pleiten voor de invoering van een TFT. Zo neemt het deel aan de coalitie 'Europeans for Financial Reform' en heeft zij deze eis verwoordt op het 'Europees Fiscaal Forum" en ook n.a.v. de ontmoetingen met H. Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad.


Op Belgisch vlak was en is het ABVV de stuwende kracht achter de invoering van een TFT. Wij steunden ondermeer het politiek initiatief dat geleid heeft tot de goedkeuring van de Belgische wet tot invoering van een Tobin-taks, en wij plaatsen deze eis centraal in ons eisenpakket ten aanzien van het Belgisch voorzitterschap van de EU.


Om al die redenen steunt het ABVV de online petitie https://www.makefinancework.org/ gericht aan de leiders van de G20. We hebben ook jouw steun nodig! Onderteken de petitie!