Terug

Stop misbruik: Gewaarborgd loon in geval van ziekte is een fundamenteel recht voor werknemers

Stop misbruik: Gewaarborgd loon in geval van ziekte is een fundamenteel recht voor werknemers

ACV, ABVV en ACLVB worden meer en meer aangesproken door werknemers die niet kunnen werken wegens ziekte en die door hun werkgever toch niet het gewaarborgd loon worden betaald. De wetgeving is echter duidelijk: wanneer een werknemer ziek wordt terwijl hij op zijn werkplek wordt verwacht, heeft hij recht op het gewaarborgd loon dat door zijn werkgever wordt betaald (maximum één maand voor bedienden en 14 dagen voor arbeiders). Als de arbeidsongeschiktheid na deze periode voortduurt, zal de ziekteverzekering een ziekte-uitkering betalen.

Helaas laat de huidige crisisperiode ruimte voor tal van misstanden door werkgevers. Twee gevallen zijn bijzonder problematisch:

Het eerste geval betreft bedrijven waarvan de activiteit gedeeltelijk is gehandhaafd, maar die een deel van hun personeel tijdelijk werkloos hebben gezet. Sommige werkgevers zetten hun zieke werknemers dan maar op tijdelijke werkloosheid, zodat dezen een uitkeringsaanvraag moeten doen bij de mutualiteit (betaald door de sociale zekerheid) dan dat ze hen zelf gewaarborgd loon uitbetalen. In sommige bedrijven zijn de enige werknemers die tijdelijk werkloos zijn, degenen die ziek zijn.

Het tweede geval betreft werknemers die ziek zijn geworden voordat de tijdelijke werkloosheid van kracht werd en van wie de werkgever vanaf het moment dat de tijdelijke werkloosheid ingaat het gewaarborgd loon niet meer verder uitbetaalt, maar hen liever direct op tijdelijke werkloosheid plaatsen opdat ze uitkeringen van de mutualiteit zouden kunnen bekomen.

Dit zijn misbruiken van de sociale wetgeving om zo loonkosten over te hevelen naar de sociale zekerheid en dus naar de gemeenschap in haar geheel. Ook de werknemer zelf is slachtoffer want valt in het beste geval terug op 60% van zijn brutoloon, terwijl hij recht heeft op het volle pond. Voor ACV, ABVV, ACLVB moeten de inkomens van werkenden worden beschermd. Het gewaarborgd loon is een niet-onderhandelbaar recht.

Meer info op:

www.abvv.be/corona

www.hetacv.be/coronavirus

www.aclvb.be/coronavirus