Terug

Actie Stop de ondemocratische handelsverdragen TTIP en CETA

Stop de ondemocratische handelsverdragen TTIP en CETA

Steeds meer mensen engageren zich in het verzet tegen CETA en TTIP, de ondemocratische trans-Atlantische verdragen tussen de EU en de VS en Canada, waarvan vooral de aandeelhouders van multinationals en de economische machten zullen profiteren, ten koste van de meerderheid van de bevolking en van duurzame ontwikkeling.

 

Actie  

Op 13 mei komen de 28 Europese ministers van Handel samen tijdens de Raad te Brussel. We spreken af voor een symbolische actie om een eerste waarschuwing te geven aan onze besluitvormers die op dat moment zullen gevraagd worden om hun steun voor het CETA-project te herbevestigen. Deze actie is ook de aankondiging van een mobilisatie, die enkel maar zal toenemen tot in september en ook daarna. Noteer alvast 20 september als datum voor een grotere actie.

 

Wie?

Deze actie en de verdere mobilisatie is een initiatief van een alliantie van het Belgische middenveld met een zelden geziene grootte en diversiteit, met in het bijzonder: ABVV-FGTB, ACV-CSC, ACLVB-CGSLB, Flemish Milk Board, le MIG, Test-Achats/Test Aankoop, Greenpeace, de Liga voor de Mensenrechten, de Christelijke, Socialistische, Liberale, Neutrale en Vrije Mutualiteiten, het Masereelfonds, Tout Autre Chose, Hart Boven Hard, RWLP, No-Transat, IEW, 11.11.11, CNCD-11.11.11.


 

Praktisch

  • Vrijdag 13 mei 2016 - Tussen 7u30 en 9u 's ochtends
  • TTIP- en CETA-vrij ontbijt voor het gebouw van de Raad van de EU (Wetstraat 175, Metro/station Schuman)

 

Waarom? Handelsrecht dreigt overhand te krijgen op mensenrechten en sociale rechten

Deze verdragen houden een belangrijke bedreiging in voor het voorzorgsprincipe, waarmee de EU vandaag bepaalde praktijken of producten verbiedt om het milieu en de gezondheid van de bevolking te beschermen. Het gaat hierbij o.m. over test- en erkenningsregels voor het op de markt brengen van medicijnen of cosmetica, controles i.f.v. voedselveiligheid of milieubescherming, vereisten voor de veiligheid van machines of producten, die voor de VS en de EU verschillend zijn. Essentiële regels dus, die de rechten van burgers, als consumenten én als werknemers beschermen.

 

De gezondheid van consumenten en werknemers staat op het spel. Het is gevaarlijk om normen te verlagen! Bijv. legalisering van met hormonen behandeld vlees, legalisering van gekloond vee, einde van het EU-verbod op chloor en desinfectiemiddelen, minder regels rond genetische modificatie of CO2-uitstoot, … En wat met de loon- en arbeidsvoorwaarden in onze collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s)? Verschillende experten waarschuwen trouwens voor een verlies aan jobs in ons land.

 

Deze regels mogen niet afgebouwd worden enkel en alleen om de winsten en de macht van grote bedrijven te vergroten, want dat maakt het regeringen ook moeilijker om de markt te onderwerpen aan regels in het algemeen belang. Regelgeving is niet per definitie een kost, maar ook bron van ecologische of sociale winst. Het handelsrecht mag in geen geval de overhand krijgen op de mensenrechten en sociale rechten.

 

Ook de publieke dienstverlening is in gevaar: (privaat) hoger onderwijs en private gezondheidszorg staan op de lijst van de te vrij te maken “markten” om er concurrentie te laten spelen… We vrezen dat onze publieke diensten, waar toegankelijkheid voor iedereen voorop moet staan, aangetast zullen worden. Publieke diensten en diensten van algemeen belang, in het bijzonder de ziekteverzekering en de gezondheidszorgdiensten, moeten uitgesloten worden van het handelsakkoord.

  

Meer info

Website : www.stopttip.be  en www.stopceta.be

Gelekte TTIP-documenten https://ttip-leaks.org/ (Greenpeace) 

Interactieve pagina met agenda, discussies, lokale groepen : https://deelnemen.stop-ttip.be/

Facebook: https://www.facebook.com/events/1717868205157484/