Terug

PB Stop blinde verhogingen van de elektriciteitsfactuur

Stop blinde verhogingen van de elektriciteitsfactuur

Het moet gedaan zijn met blinde verhogingen van de elektriciteitsfactuur voor de gezinnen!

 

Het ABVV vraagt de federale energieregulator (de CREG) om voorlopig de door Eandis gevraagde verhoging van de distributienettarieven niet toe te kennen. De gevraagde verhoging zou neerkomen op € 72 per jaar voor een modaal huishouden. Het ABVV wil dat er eerst op zijn minst tussen de bevoegde energieministers wordt overlegd over een gestroomlijnd groenestroombeleid in België.

 

Ofschoon het ABVV investeringen in hernieuwbare energiebronnen wil aangemoedigd zien, is het meer dan tijd voor een grondig debat over de socialisering van de kostprijs van die subsidiepolitiek. Het kan niet langer zijn dat de kleine consumenten, die op de laagspanning zijn aangesloten, moeten opdraaien voor de subsidies die de industrie opstrijkt voor haar groenestroominstallaties, die, ofschoon ze maar voor 2 procent van de installaties instaan, wel 50 procent van de gesubsidieerde stroom uit zonne-energie leveren in Vlaanderen.

 

Daarom vraagt het ABVV dat de CREG de gevraagde tariefverhoging voorlopig niet toekent, niet vooraleer een grondig, met cijfers gespijsd debat, wordt gevoerd in de vorm van een maatschappelijke analyse over wie wat betaalt bij de hervorming van onze energiemix naar een meer duurzame én betaalbare energiemix.