Terug

Steeds minder bedrijven voldoen aan aanwervingsquota jongeren

Steeds minder bedrijven voldoen aan aanwervingsquota jongeren

Om jongeren (< 26 jaar) zo snel mogelijk en op een duurzame wijze in te schakelen op de arbeidsmarkt, legt de wet zowel aan de private sector als aan de overheid aanwervingsquota op.

 

Elke werkgever met minstens 50 werknemers moet 3% jongeren in dienst hebben. Daarbovenop moeten alle werkgevers samen 1% extra jongeren aanwerven, het zogenaamde vierde procent.

 

De onderwijssector is hiervan vrijgesteld. In de social profit en de regionale en lokale besturen gaat het over 1,5% van het personeelsbestand.

 

De Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven maken ieder jaar een evaluatie van de naleving van deze verplichting. Op 19 juli werd de meest recente evaluatie opgemaakt. De cijfers hebben betrekking op 2014.

 

Wat blijkt?

Er is een opmerkelijke daling van het aantal bedrijven dat voldoet aan de 3% verplichting. We spreken over 87% in 2008, naar nog maar 78,5% in 2014!

De zware en roekeloze besparingen die al jarenlang aan de federale overheidsdiensten worden opgelegd, hebben ertoe geleid dat hier slechts 49% aan de verplichting heeft voldaan.

Ook binnen de social profit is er op 1 jaar tijd een opmerkelijke daling te bespeuren: van 97% van de bedrijven in 2013 naar 85% in 2014. Enkel de regionale en lokale besturen blijven stabiel op ongeveer 84%.

Niettegenstaande jongeren van buitenlandse afkomst of jongeren met een beperking dubbel kunnen meegeteld worden, is de situatie voor hen echt dramatisch.

Van alle jongeren die in 2014 een gewone (minstens halftijdse) arbeidsovereenkomst hadden, een
combinatie van een deeltijdse arbeidsovereenkomst met een opleiding volgden of een leer-, stage- of inschakelingsovereenkomst waren aangegaan, is slechts 0,28% (!) van buitenlandse afkomst en slechts 0,33% (!) heeft een beperking. Deze dramatische cijfers tonen nog maar eens onomwonden aan dat deze groep van kwetsbare jongeren met huizenhoge moeilijkheden geconfronteerd worden op de Belgische arbeidsmarkt.

En dan zwijgen we nog over het feit dat bedrijven steeds meer ‘kortingen’ ontvangen om meer jobs te creëren (taxshift, plus-1 plan, doelgroepkortingen) en niet in het minst om jongeren aan te werven. Deze cijfers tonen onomwonden aan dat werkgevers (waaronder ook de overheden) hun verantwoordelijkheid op dat vlak niet nakomen.

Als ABVV eisen we dat de aanwervingsquota daadwerkelijk nageleefd én afgedwongen worden. Het gaat niet op om jongeren te sanctioneren voor “onvoldoende inspanningen” als zij die hen moeten aanwerven niet geresponsabiliseerd worden. Jongeren moeten alle kansen krijgen want wie hen in de kou laat staan, hypothekeert hun en onze toekomst!