Terug

PB Staking van 30 januari aanstaande: onvermijdelijk

Staking van 30 januari aanstaande: onvermijdelijk

Het overleg over het onevenwichtig regeerakkoord komt slechts zeer traag op gang en lijkt weinig resultaat te zullen opleveren.

 

Bovendien vreest het gemeenschappelijk vakbondsfront dat, omwille van het Europese besparingsbeleid en de tegenvallende economische groei, nieuwe bezuinigingsmaatregelen op kap van de werknemers en de sociaal gerechtigden zullen genomen worden. Dit bovenop de sanering die de regering al beslist heeft.

 

Een algemene stakingsdag op 30 januari aanstaande is nodig om de regering en de werkgevers ervan te overtuigen dat dit voor werknemers en sociaal gerechtigden echt niet meer kan.

 

Tegelijk wenst het gemeenschappelijk vakbondsfront, zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, het overleg dat op zijn verzoek werd ingezet, voort te zetten.

Logo's gemeenschappelijk vakbondsfront