Terug

Solidariteitsovereenkomst tussen OPZZ en ABVV

Solidariteitsovereenkomst tussen OPZZ en ABVV

Elke dag reizen en werken 11,3 miljoen mensen in de Europese Unie. Onder hen ook mensen uit Polen en België die in elkaars land wonen en werken. Onder de voorwaarden van de Economische en Monetaire Unie en geconfronteerd met de uitdagingen van een meer en meer geïntegreerde Europese arbeidsmarkt, was en is het de sterke wens van onze vakbonden om de bescherming van en de steun voor werknemers en vakbondsleden over de grenzen van onze landen te verstevigen. Het ABVV en OPZZ (All-Poland Alliance of Trade Unions) zijn dan ook zeer tevreden dat we een solidariteitsovereenkomst kunnen ondertekenen in de gebouwen van het Internationaal en Europese vakverbond.

In het buitenland werken: geen evidentie

In het buitenland werken is een grote uitdaging en lang niet evident. Mensen verlaten hun thuisland (al dan niet met hun gezin) op zoek naar betere vooruitzichten en een betere toekomst. Binnen Europa voorziet het vrij verkeer van werknemers dat iedereen zich vrij binnen de Europese Unie kan bewegen

Deze werknemers komen aan in het gastland zonder de regels van de arbeidsmarkt te kennen en raken verdwaald in een wirwar van instellingen, complexe regelgevingen en taalbarrières. Deze situatie zorgt voor onzekerheid en vergroot de kans op problemen op de werkvloer. De Europese regelgeving is bovendien vatbaar voor misbruik en omzeiling door malafide werkgevers.

Nog te vaak zien we problemen met betrekking tot mobiliteitsrechten en stellen we wanpraktijken vast, waardoor mobiele werknemers een risicogroep worden. Daarnaast registreren we meer en meer vormen van een minder officiële migratie: schijnzelfstandigheid, illegale terbeschikkingstelling, zwartwerk… De gevolgen voor de naleving van de arbeidsvoorwaarden zijn dan ook rampzalig en  creëert situaties van sociale dumping, sociale fraude, uitbuiting en discriminatie.

Solidariteitsovereenkomst

Als vakbonden zijn we de beste garantie dat werknemers gelijk worden behandeld en dezelfde rechten en waardig werk hebben, ongeacht waar ze werken en wonen. In het licht van deze waarden en van de Europese solidariteit tekenden het OPZZ en het ABVV een solidariteitsovereenkomst.

Deze solidariteitsovereenkomst gaat over ondersteuning en diensten voor leden met betrekking tot wederzijdse erkenning van lidmaatschap. Wanneer iemand in het buitenland werkt, heeft een vakbondslid recht op ondersteuning. Beide vakbonden zullen elkaars leden dan ook ondersteunen, onder meer door informatie, advies en juridisch advies en hulp te bieden. Zij zullen proberen de best mogelijke service te bieden met betrekking tot werkgelegenheidsproblemen of andere soortgelijke arbeidsgerelateerde kwesties.