Terug

Actie Solidariteitsactie met werknemers Brink's

Solidariteitsactie werknemers Brink's

Al meer dan twee weken zijn de werknemers van het waardetransportbedrijf Brink's Belgium in staking. Om een einde te maken aan het sociale conflict, heeft het bedrijf een aanvraag ingediend tot faillissement op 12 november. Men wil zo 450 werknemers in de kou laten staan.

 

De rechtbank van koophandel van Brussel heeft op 15 november een uitspraak gedaan. De rechtbank heeft duidelijk het faillissement geweigerd.  Twee voorlopige bewindvoerders werden aangesteld. Zij worden de werkgevers vanaf nu.

 

Dit neemt niet weg dat de syndicale organisaties zich het recht voorbehouden om alle wettelijke middelen te gebruiken die ter hun beschikking staan om het bestaan van fraude te onderzoeken. De stakingsposten blijven zolang het nodig is op de 4 basissen (Machelen, Strepy, Gent, Hasselt) – Iedereen is welkom.

 

Om hun vastberadenheid te ondersteunen hebben de werknemers jullie steun nodig. De concentratie in Brussel, voorzien op  donderdag 18 november om 11 uur in de buurt van de FOD Binnenlandse Zaken moet een succes worden. Dit is des te belangrijker omdat de onderhandelingen voor een nieuw Interprofessioneel Akkoord, inbegrepen het dossier arbeiders-bedienden, maandag gestart zijn.