Terug

Sociale verkiezingen: vrouwen weten waarom

Sociale verkiezingen: vrouwen weten waarom

Mannen en vrouwen gelijk anno 2020? Neen, nog steeds niet. Vrouwen verdienen nog altijd 20 procent minder dan mannen, nu al voor het zesde jaar op rij. 23.7% zelfs! Bij de sociale verkiezingen willen we samen vooruit voor gelijkheid V/M.

De loonkloof daalt niet. Integendeel. Het wordt hoog tijd om die kloof te dichten. De sociale verkiezingen dit jaar kunnen daar misschien een handje bij helpen. #SamenVooruit voor loongelijkheid!

Aan gelijkheid werken we samen. Bescherm jezelf. Bescherm anderen. Bescherm het recht op gelijkheid.
Stem ABVV - lijst 3 

Nood aan betere vertegenwoordiging vrouwen

De loonkloof wil maar niet dalen. Dat moet anders. De tijd dat de samenleving en de werkvloer gerund werd door mannen en dat de vakbond louter een mannenzaak was, is gelukkig voorbij. Vrouwen, feminisme en sociale strijd speelden daar een cruciale rol in. Ook vandaag is dat nog steeds belangrijk.

Want elke werknemer moet zijn of haar zeg hebben over de job, het loon, de arbeidsvoorwaarden, de veiligheid of extralegale voordelen, enz. Daarom moeten vrouwen beter vertegenwoordigd worden in vergaderingen, onderhandelingen en overlegorganen. Dat is nu nog iets te weinig het geval. Evenwichtige beslissingen kunnen enkel via een evenwichtige vertegenwoordiging. Daar voeren wij al jaren actie voor. Voor het ABVV is loongelijkheid, genderevenwicht en gelijkheid m/v essentieel.

Onderhandelingspositie

Al jaren wordt de verantwoordelijkheid van die loonkloof bij vrouwen zelf gelegd. Ze zouden bijvoorbeeld “niet goed onderhandelen en minder ambitie hebben”. Niet waar, blijkt uit Nederlands onderzoek. Vrouwen zijn sterke onderhandelaars, en leggen de lat hoog. Een man wordt vaak beschouwd als ‘een harde onderhandelaar’, terwijl een vrouw algauw ‘geen katje om zonder handschoenen aan te pakken' wordt. Toch oneerlijk? 

En als ze iets binnenhalen, worden vrouwen afgedaan als ‘arrogant’, blijkt uit datzelfde onderzoek aan de universiteit Utrecht. Daadkracht bij mannen waarderen we, bij vrouwen straffen we dat af. 

Vrouwen moeten zich dus harder bewijzen. Zoiets creëert een achterstand die moeilijk in te halen valt en de ratrace op het werk. Het is hier dat delegees een belangrijke sleutelrol spelen. Zij nemen de handschoen op om de loonkloof te dichten. De ABVV-delegees in de bedrijven waken over de verloning, de (promotie)kansen, toegang tot vorming …  

Want vrouwen worden nog steeds slechter betaald dan mannen.

#Samenvooruit

Dat dit nog steeds kan in België, in 2020, is absurd. Dit is een gevolg van vooroordelen en traditionele rolverdelingen binnen onze samenleving. De loonkloof – en bij uitbreiding elke ongelijkheid tussen mannen en vrouwen – uit de wereld helpen, is een werk van lange adem. Concrete maatregelen dienen zich aan. Dit kan inspireren in jouw werk als delegee.

Zo nemen vrouwen nog veel meer de zorgtaken op zich. We moeten er dus voor zorgen dat de traditionele maatschappelijke rolverdeling van de zorg- en opvangstructuren aangepast worden. Dat zal een positief effect hebben op gelijkheid v/m.

Het is in die optiek ook dat de opname van geboorteverlof niet langer een taboe mag zijn. Toekomstige vaders hebben nog te vaak schrik promotiekansen kwijt te spelen. De tijd dat de vader de enige kostwinner was en de hele dag werkte om zijn gezin te onderhouden is ver voorbij. Verplicht geboorteverlof van 20 dagen voor nieuwe vaders doorbreekt dit taboe. Het is dus goed dat de nieuwe regering dit opnam in hun regeerakkoord.

Zo lang het gevecht tegen ongelijkheid blijft, zijn quota een wapen in de strijd. Ze kunnen nodig zijn om het evenwicht te herstellen: voor directiecomités van overheidsbedrijven tot leidinggevende posities in beursgenoteerde ondernemingen.

Voorts moet er dringend werk gemaakt worden van werkbaar werk. Ondanks de mooie beloftes, is hiervan nooit iets in huis gekomen. Concreet denken we dan aan collectieve arbeidsduurvermindering met behoud van loon en bijkomende aanwervingen, waardoor iedereen weer zuurstof krijgt om naast het werk ook te leven, te ontspannen en zinvol bezig te zijn. Arbeidsduurvermindering is goed voor de gendergelijkheid op de werkvloer.

Wat moet er dus gebeuren?

  • Trek het minimumloon op tot 14 euro bruto per uur (2.300 euro/maand) want iedereen wint bij waardige lonen;
  • Stel paal en perk aan onvrijwillig deeltijds werk;
  • Pas de loonkloofwet uit 2012 correct toe en geef meer transparantie over lonen;
  • Ga stereotypen en seksisme op de werkvloer tegen;
  • Ga voor meer evenwicht tussen werk- en privéleven.
  • Een minimumpensioen van 1500 euro is belangrijk om de latere pensioenkloof te dichten.

Alles over de sociale verkiezingen: #SamenVooruit