Terug

Sociale verkiezingen: checklist elektronisch stemmen

Sociale verkiezingen: checklist elektronisch stemmen

Kan er nog een akkoord gesloten worden over elektronisch stemmen? Welke afspraken moeten gemaakt worden? Raadpleeg onze checklist!

Door een nieuwe wet zullen alle vakbonden die kandidatenlijsten hebben ingediend alsnog elektronisch stemmen (in een stembureau of op afstand) kunnen invoeren. Dit kan beslist worden vanaf X+36 (vanaf 23 september tot 6 oktober 2020) en uiterlijk op dag X+56 (vanaf 13 oktober tot en met 26 oktober 2020) Het gaat om een mogelijkheid. Er kan dus evengoed voor gekozen worden om het stemmen met potlood en papier te behouden (reeds vastgelegd in bericht X) of te stemmen via brief (vanaf X+36 en uiterlijk op dag X+56).

Het zijn niet de overlegorganen (de ondernemingsraad of het Comité Preventie en Bescherming op het Werk) maar wel de beroepssecretarissen van de vakbonden die een unaniem akkoord moeten sluiten met de werkgever om elektronisch stemmen in te voeren, net zoals dit het geval is bij briefstemmen. Ook in ondernemingen zonder een overlegorgaan, kan er elektronisch worden gestemd mits akkoord van alle beroepssecretarissen die een kandidatenlijst hebben ingediend.

Wat moet er volgens het ABVV minimaal in het akkoord over elektronisch stemmen staan?

Download hier onze checklist

 

In de checklist beantwoorden we deze vragen:

  • Wordt er in kiesbureaus gestemd of vanaf de normale werkpost?
  • Welke werknemers zullen er deelnemen aan het elektronisch stemmen?
  • Welke softwarefabrikant levert het computerprogramma? Is het computerprogramma op zijn wettelijke vereisten gecontroleerd?
  • Wanneer worden alle deelnemers opgeleid?
  • Wat met de rol van de getuigen? 
  • Hoe het aantal kiesbureaus bepalen?
  • Welke coronamaatregelen nemen?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van elektronisch stemmen?