Terug

PB Sociale verkiezingen: ABVV houdt stand en scoort in social profit

Sociale verkiezingen: ABVV houdt stand en scoort in social profit

 

Voorlopige resultaten van de sociale verkiezingen 2016: het ABVV houdt globaal stand en scoort in de social profit
 

Het ABVV heeft vanmorgen kennis genomen van de voorlopige resultaten van de sociale verkiezingen 2016. De definitieve resultaten zullen pas in november bekend zijn.

 

In de eerste plaats danken we iedereen die ons het vertrouwen geschonken heeft!
 

Rudy De Leeuw en Marc Goblet stellen met tevredenheid vast (in globale cijfers):
 

  • we consolideren de resultaten die we in 2012 behaalden, zowel voor de ondernemingsraad als voor het comité voor preventie en bescherming op het werk;

  • we boeken opnieuw vooruitgang in de social profit (in vergelijking met de resultaten van 2012), wat het ABVV bevestigt als vertegenwoordiger van alle werknemers.

    Deze vooruitgang is merkbaar in Vlaanderen, Brussel en Wallonië - zowel voor de ondernemingsraad als voor het comité voor preventie en bescherming op het werk (ondernemingen met 50 werknemers), in stemmenaantal én in zetels. Deze vooruitgang is zonder twijfel een heel mooie overwinning in een tot nu toe sterk verzuilde sector.

  • er is een vooruitgang in het aantal vrouwelijke verkozenen in de CPBW’s van de social profit en de profitsector.

    Deze betere vertegenwoordiging van vrouwen in de overlegorganen zal ongetwijfeld uitmonden in rechtvaardiger en evenwichtiger maatregelen in de bedrijven.

 

Het ABVV komt op voor de arbeidsomstandigheden van alle werknemers: zowel op het gebied van loon als wat betreft veiligheid, gezondheid, welzijn en evenwicht tussen beroep en privéleven.

 

Wij wensen eveneens onze steun te betuigen aan al onze afgevaardigden die in een moeilijke politieke, economische en sociale context aan de slag moeten.

 

Het ABVV en zijn afgevaardigden hebben constructieve voorstellen en blijven een tegenmacht voor werkgevers en een regering die het op alle sociale verworvenheden gemunt hebben in naam van een blind en onrechtvaardig bezuinigingsbeleid.

 

Onze tegenmacht is meer dan ooit nodig.

 

Aantal stemmen 

 

Social profit

 

Vrouwen CPBW