Terug

PB Sociale verkiezingen: ABVV handhaaft en verstevigt vooruitgang van 2008

Sociale verkiezingen: ABVV handhaaft en verstevigt vooruitgang van 2008

Het ABVV nam kennis van de meest recente uitslagen van de sociale verkiezingen (niet definitieve cijfers van 21 mei middernacht die betrekking hebben op 90% van de uitslagen).

 

Het ABVV wenst in de eerste plaats alle werknemers te bedanken die onze kandidaten hun vertrouwen geschonken hebben.

 

Het ABVV verbindt zich ertoe al zijn engagementen na te komen (ABVV-charter) en zal zich blijven inzetten voor de verdediging van de werkgelegenheid en de koopkracht van de werknemers.
Tevens wenst het zijn steun toe te zeggen aan al zijn afgevaardigden, anciens en nieuwelingen, die in de komende jaren in moeilijke economische en sociale omstandigheden zullen moeten werken.

 

Rudy De Leeuw en Anne Demelenne stellen met tevredenheid vast (globale cijfers) dat:

  • het ABVV zijn resultaat van 2008 handhaaft, daar waar het de trend had omgebogen en vooruitging (OR, CPBW, zowel in stemmen als in mandaten);
  • opnieuw vooruitgaat in de social profit, wat de positie van het ABVV als vertegenwoordiger van alle werknemers versterkt;
  • het aantal voor het ABVV verkozen vrouwen gestegen is.

 

We herinneren er nog aan dat de sociale verkiezingen, die voor de 16e maal in België georganiseerd werden, betrekking hebben op een derde van de actieve werknemers. Nemen onder meer niet deel aan de verkiezingen: de ambtenaren (onderwijs, ziekenhuizen, …) en de werknemers uit ondernemingen met minder dan 50 werknemers.

 

Grafiek Stemmen algemeen

Klik om te vergroten

 

Grafiek Mandaten/Zetels algemeen

Klik om te vergroten

Grafiek Mandaten/Zetels per sector

Klik om te vergroten