Terug

Actu Sociale Verkiezingen: ABVV handhaaft en versterkt positie

ABVV handhaaft en versterkt positie

Vakbond ABVV | Bedankt voor je stem, bedankt voor je inzet

Het ABVV handhaaft en verstevigt zijn vooruitgang van 2008 bij de sociale verkiezingen.

 

Het ABVV nam kennis van de meest recente uitslagen van de sociale verkiezingen (niet definitieve cijfers van 21 mei middernacht die betrekking hebben op 90% van de uitslagen).

 

Het ABVV wenst in de eerste plaats alle werknemers te bedanken die onze kandidaten hun vertrouwen geschonken hebben.

 

Het ABVV verbindt zich ertoe al zijn engagementen na te komen (ABVV-charter) en zal zich blijven inzetten voor de verdediging van de werkgelegenheid en de koopkracht van de werknemers.
Tevens wenst het zijn steun toe te zeggen aan al zijn afgevaardigden, anciens en nieuwelingen, die in de komende jaren in moeilijke economische en sociale omstandigheden zullen moeten werken.

 

Rudy De Leeuw en Anne Demelenne stellen met tevredenheid vast (globale cijfers) dat:

  • het ABVV zijn resultaat van 2008 handhaaft, daar waar het de trend had omgebogen en vooruitging (OR, CPBW, zowel in stemmen als in mandaten);
  • opnieuw vooruitgaat in de social profit, wat de positie van het ABVV als vertegenwoordiger van alle werknemers versterkt;
  • het aantal voor het ABVV verkozen vrouwen gestegen is.

 

Vakbond ABVV | voorstelling resultaten sociale verkiezingen 2012 (foto: dewereldmorgen.be)