Terug

Actu Sociale verkiezingen 2012: een kijk achter de 'naakte' cijfers

Sociale verkiezingen 2012: een kijk achter de 'naakte' cijfers

Vakbond ABVV | Sociale verkiezingen 2012: een kijk achter de 'naakte' cijfers

De globale uitslagen van de sociale verkiezingen op basis van voorlopige cijfers verdienen een meer doordachte analyse. Die cijfers verbergen soms bepaalde realiteiten en het is goed die toch eens in herinnering te brengen.

 

Een zeer hoge deelnamegraad

 

Een eerste vaststelling die we alvast kunnen maken is dat de deelname aan de verkiezingen (die niet verplicht is) bijzonder groot is. Het algemene cijfer van meer dan 70% toont aan dat de werknemers veel belang hechten aan wie hen vertegenwoordigt in de sociale overlegorganen, en dus vertrouwen stellen in hun vakbond om hun belangen te verdedigen.
Sociale verkiezingen blijven dan ook het hoogtepunt in de syndicale democratie.

 

Vertrouwen in het ABVV herbevestigd

 

Dit vertrouwen wordt trouwens niet alleen vertaald in het aantal uitgebrachte stemmen, maar ook in ons groeiend aantal leden: vandaag zijn we met 1.503.748 (betalende) leden tegen 1.455.454 in 2008!

Door onze acties, onze standpunten en onze voorstellen, zowel op Belgisch als op Europees vlak, zien de werknemers in het ABVV een tegenmacht die ook voorstellen doet, ondanks een soms negatieve politieke context en een slechte beeldvorming in de media. We stellen vast dat onze voorstellen getuigen van gezond verstand, iets waaraan het onze beleidsmakers soms schromelijk ontbreekt. Getuige hiervan onze voorstellen voor een economische relance in plaats van het blinde bezuinigingsbeleid.

In de huidige crisisperiode, met alle onzekerheden die ermee gepaard gaan, is een dergelijke macht meer dan ooit noodzakelijk.

De vrouwen beter vertegenwoordigd

 

Tweede positieve vaststelling: het aantal vrouwelijke kandidaten en verkozenen bij ons blijft verkiezing na verkiezing stijgen. Maar er blijft nog een hele weg te gaan. We moeten dus op de ingeslagen weg voortgaan!

 

Achter de cijfers

 

Een correcte, eerlijke analyse van de uitslagen vereist ook dat we eens achter de globale cijfers gaan kijken om het echte gewicht van elkeen in de ondernemingen met en de ondernemingen zonder economische finaliteit (waar onze christelijke collega's doorgaans veel sterker staan) eens te bekijken.

Iedereen weet dat de sociale verkiezingen enkel in de privésector georganiseerd worden. De openbare sector heeft zijn eigen systeem van sociaal overleg met eigen overlegorganen. Het ABVV is zeer sterk vertegenwoordigd in de openbare diensten, maar deze sterkte wordt uiteraard niet in de grafieken hierna weerspiegeld (precies omdat er geen verkiezingen zijn).

Het is echter wel belangrijk te weten dat er daarentegen wel gestemd wordt in de privéziekenhuizen, die doorgaans tot het christelijke net behoren, maar niet in de openbare ziekenhuizen en rusthuizen. Er wordt gestemd in het vrij onderwijs, maar niet in het gemeenschapsonderwijs. Bij deze instellingen, en bij Belgacom, de Post, de Spoorwegen, … is het overwicht duidelijk socialistisch. Het plaatje zou er dan al heel wat anders uitzien dan de beeldvorming nu …

 

Een niet vertekend beeld ...

 

Als we uitgaan van de écht vergelijkbare sector, nl. de economische sector (met handels- of industriële finaliteit) in de privé, krijgen we het volgende beeld:

Vakbond ABVV | verdeling van de stemmen (in %) 

NCK = Nationale confederatie van het kaderpersoneel
IND.L. = individuele lijst


 

... een totaal ander beeld dus …

Daarnaast stijgen we nu ook terug in de social profit. We zitten al aan 27%, en dit in een sector waar de katholieke zuil traditioneel beter vertegenwoordigd is.

Wij wensen dan ook nogmaals iedereen te bedanken die deze uitslag mogelijk gemaakt heeft.
Samen sterk!