Terug

Sociale dumping uur van de waarheid

Sociale dumping: het uur van de waarheid, Europa moet een keuze maken!

Het ABVV stelt voorwaarden bij de herziening van de detacheringsrichtlijn

 

Werknemers uit alle uithoeken van Europa zijn al jaren het slachtoffer van sociale dumping. Het Europees Parlement zal binnen een week de knoop definitief kunnen doorhakken. Of het kiest voor sociale rechtvaardigheid, of het wordt medeplichtig aan fraude en sociale dumping …

Volgende week zal de commissie Werkgelegenheid van het Europees Parlement een standpunt moeten innemen ten aanzien van de herziening van de befaamde detacheringsrichtlijn 96/71/CE. Het signaal van het ABVV is duidelijk: sociale dumping moet stoppen, inclusieve groei in ieders voordeel moet bevorderd worden!

Als het gaat om sociale dumping en oneerlijke concurrentie, dan hebben wij als ABVV het over (wan)toestanden van sociale onrechtvaardigheid waarvan we aannamen dat die voorbij waren, dat ze tot een ander tijdperk behoorden.

 • Wij denken bijvoorbeeld aan de honderden wanhopige Belgische werknemers, moeders en vaders, die onterecht in economische werkloosheid worden gezet en die zich in een sociale noodsituatie bevinden.
 • Wij  denken ook aan de gedetacheerden of migranten-werknemers die honderden kilometers hebben afgelegd op zoek naar een betere toekomst en die een onmenselijk arbeidsritme van 12, 13 of zelfs 14 uur per dag krijgen opgelegd, die bovendien op de werf zelf in amper bewoonbare barakken verblijven en die voor hun inspanningen en hun labeur slechts 2 - 3 euro/uur krijgen.

Het is hoog tijd dat Europa een einde stelt aan deze onrechtvaardigheden. Daarom is een ambitieuze herziening van de detacheringsrichtlijn nodig. Het ABVV formuleert volgende eisen:

 • Bekrachtigen van het principe ‘gelijk loon voor gelijk werk’
  Het is onaanvaardbaar dat werknemers die dezelfde taken uitvoeren, niet op dezelfde manier vergoed worden. Europa moet garanderen dat alle cao’s en alle regels ter bescherming van de werknemers gewaarborgd zijn, zonder onderscheid volgens de herkomst van de werknemers.
   
 • Uitsluiten van de uitzendsector in het toepassingsgebied van de richtlijn
  Uitzendwerk koppelen aan detachering is een bron van veel misbruik en fraude. Er bestaat een richtlijn over uitzendwerk die de gelijke behandeling garandeert. Deze moet correct worden toegepast en Europa mag geen openingen laten voor fraudeurs.
   

 • Beperken van de detacheringsperiode tot 6 maanden
  Detachering is per definitie tijdelijk. Dit principe wordt al 20 jaar gegarandeerd. Een gedetacheerde werknemer presteert in België gemiddeld tussen 82 en 150 dagen. Europa zou dit willen herzien en de permanente vervanging van Belgische werknemers door gedetacheerde werknemers bevoordelen. Europa wil de detachering immers ‘beperken’ tot 24 maanden en zelfs meer… Voor het ABVV is dit voorstel van detachering voor onbepaalde duur onaanvaardbaar.

Deze drie eisen vormen onze voorwaarden. Indien deze niet gerespecteerd worden, zal het ABVV eisen dat het voorstel van herziening van de detacheringsrichtlijn wordt afgewezen.

 

Ter herinnering: België is het derde land in de rij van landen die het zwaarst door het verschijnsel van detachering getroffen worden. De negatieve gevolgen zijn enorm en vormen een bedreiging.

 • 25.000 jobs verloren in de bouwsector

 • 3% van de Belgische werkgelegenheid wordt ingenomen door gedetacheerde werknemers

 • ondermijning van de financiering van de sociale zekerheid

 • breuk tussen de werknemers en Europa

Het Europees Parlement, het huis van de Europese democratie, moet zijn verantwoordelijkheid opnemen en kiezen voor sociale rechtvaardigheid!