Terug

Actu Schending vakbondsrechten

Schending van vakbondsrechten

Concept vakbondsmilitant

Het jaarlijks rapport van het Internationaal Vakverbond (IVV) over vakbondsrechten geeft aan dat het aantal vermoorde vakbondsmensen in 2009 dramatisch gestegen is. Het totaal van 101 moorden betekent maar liefst een stijging van 30% ten opzichte van 2008.

Ook de fundamentele werknemersrechten staan - mondiaal gezien -  sterk onder druk ten gevolge van de globale economische crisis. Door de ondermijning van de internationaal erkende arbeidsstandaarden worden meer en meer werknemers geconfronteerd met jobonzekerheid en kwetsbaarheid. Maar liefst de helft van het globaal aantal arbeidskrachten werkt nu in een precaire job.

Het verslag stelt duidelijk dat ook Europa een betekenisvolle opstoot kent van de repressie tegen vakbondswerking. En ook ons land wordt specifiek vermeld in het rapport van het IVV. Directies van bedrijven grijpen bij sociale conflicten te pas en te onpas naar juridische maatregelen om personeelsacties te blokkeren of zelfs preventief te verhinderen. Die praktijken hebben het stakingsrecht in gevoelige mate beperkt.

 

IVV-affiche