Terug

Actie Samen tegen verarming - actie in Namen

Samen tegen verarming - actie in Namen

Nog nooit werden werkzoekenden zo hard gestigmatiseerd. Eerst was er sprake van “activering", controles en sancties. Nu worden de uitkeringen verlaagd. Ondanks de crisis en het gebrek aan jobs heeft de regering een nieuw systeem ingevoerd waarbij de uitkeringen nog sneller dalen in de tijd. Op termijn zal elke werkloze onder de armoedegrens belanden.

 

Het ABVV vindt deze hervorming onrechtvaardig, onzinnig en onaanvaardbaar. De hervorming gaat uit van het onzinnige idee dat werklozen niet willen werken en niet op zoek gaan naar een job. En dit terwijl er te weinig openstaande vacatures zijn, steeds meer werknemers worden ontslagen, steeds meer mensen in de werkloosheid terecht komen en het sluitingen, faillissementen en herstructureringen regent.


Het ABVV zal zich blijven verzetten tegen deze sociale achteruitgang!