Terug

Samen op straat voor betere pensioenen!

Samen op straat voor betere pensioenen!

Sinds haar aantreden breekt de regering-Michel onze pensioenen af. Haar opzet? Langer werken voor minder pensioen!

Enkele voorbeelden van de afbraak:

  • Optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd van 65 naar 67;
  • Verhogen van de leeftijd voor vervroegd pensioen van 62 naar 63;
  • Afschaffen van de pensioenbonus voor wie langer werkt;
  • Onderuithalen ambtenarenpensioen;
  • Minder pensioen voor iedereen.

Samen zijn we sterk genoeg om het roer om te gooien.

Want het kan anders en beter.

Het ABVV wil een pensioengarantie:

  • de wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar
  • een minimumpensioen van 1.500 euro
  • stevige wettelijke pensioenen berekend op 75% van je gemiddeld loon (i.p.v. 60% nu)
  • serieuze en specifieke regeling voor zware beroepen en belastend werk
  • sterke sociale zekerheid, rechtvaardig gefinancierd

Laat je stem horen! Betoog mee #19dec. Afspraak om 10u30 op de Alert II-laan aan het Noordstation in Brussel. Klik hier voor het traject van de betoging.