Terug

RVA mag samen hurende alleenstaanden niet langer als samenwonenden beschouwen

RVA mag samen hurende alleenstaanden niet langer als samenwonenden beschouwen

Mensen die een huis delen, zijn niet noodzakelijk ‘samenwonenden’. Dat is cruciaal wanneer ze een uitkering ontvangen. Als elke bewoner instaat voor zijn eigen levensonderhoud, gaat het om ‘alleenwonenden’ en hebben ze recht op uitkeringen voor alleenstaanden. Dat besliste het Hof van Cassatie in een recent arrest (Cass., 9 oktober 2017, S.16.0084.N/1).

Heel wat jongeren die op eigen benen willen of moeten staan, huren een kamer in een huis dat ze met anderen delen. Voor velen is dit de enige manier om een betaalbare woning te vinden. Maar voor wie recht heeft op een werkloosheidsuitkering brengt dit rechtsonzekerheid met zich mee.

Hoewel deze personen alleenstaand zijn en alle kosten van hun levensonderhoud zelf dragen, beschouwen sociale zekerheidsinstellingen hen vaak als ‘samenwonend’ enkel en alleen omdat ze met verschillende mensen op hetzelfde adres wonen. Het gevolg is dat hun uitkeringen fors verlagen. Dit gebeurt dan met terugwerkende kracht waardoor ze uitkeringen moeten terugbetalen. Soms komt er nog een sanctie bovenop omdat ze een valse verklaring zouden hebben afgelegd.

Aan deze rechtsonzekerheid is nu een einde gekomen. De eerste van 7 ABVV-leden die een rechtszaak startten tegen de RVA is door het Hof van Cassatie in het gelijk gesteld. Het Hof oordeelt dat het sociaal-economisch voordeel van het samenwonen onvoldoende is om de bewoners als samenwonenden te beschouwen.

“Daarvoor is tevens vereist dat zij ook taken, activiteiten en andere huishoudelijke aangelegenheden, zoals het onderhoud van de woonst en eventueel het inrichten ervan, de was, de boodschappen, het bereiden en nuttigen van de maaltijden gemeenschappelijk verrichten en daarvoor eventueel financiële middelen inbrengen”, stelt het Hof.

De bewijslast hiervoor ligt wel bij de uitkeringsgerechtigde die met andere personen onder een zelfde dak woont. Als aangetoond wordt dat de gemeenschappelijke regeling beperkt is tot het delen van huur, lasten en van een aantal ruimtes, is er dus geen sprake van samenwoning en hebben de bewoners recht op uitkeringen als alleenstaande.

Het ABVV gaat hier volmondig mee akkoord. Het delen van een huis is voor mensen met een laag inkomen vaak geen vrije keuze maar de enige mogelijkheid om een betaalbare woonst te vinden.

Dit arrest over inschakelingsuitkeringen zal overigens ook een impact hebben op de interpretatie van samenwonen voor alle werkloosheidsuitkeringen en op andere takken van de sociale zekerheid en de sociale bijstand.

Het ABVV wordt in dit standpunt gesteund door Samenhuizen vzw, Samenlevingsopbouw, het Vlaams Huurdersplatform en Habitat Participation. We kunnen spreken van een belangrijke overwinning die heel wat onduidelijkheid wegneemt en dus gemoedsrust zal brengen bij velen.

 

Ter info

Het financiële verschil tussen ‘alleenwonenden’ en ‘samenwonenden’: bedrag inschakelingsuitkeringen

 

alleenwonend

samenwonend

Jonger dan 18 jaar

340,08 euro/maand

286,00 euro/maand

18-20 jaar

534,30 euro/maand

456,04 euro/maand

Ouder dan 21 jaar

892,58 euro/maand

456,04 euro/maand